Petycje, Przetargi

Dokonano unieważnienia działu V (Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie) zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych( tekst jednolity:Dz.U. z 2018r. poz. 1986)

 

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

                         
 

41-907 Bytom, ul. Grota-Roweckiego 6

                           
     

Informacje dotyczące ponownego zawiadomienia o wyborze wykonawców

                 
 

WYKONAWCY, którzy złożyli oferty w terminie oraz wygrali przetarg w trybie zapytania o cenę na 2019

Hurtownia Nabiałowo Spożywcza Beata Szpak, ul. Chrzanowskiego 23A, 41-902 Bytom

"RED FISH" Będzin ul. Zagórska 75

Firma "KRYSIK" A. Krysik Bytom ul. Piekarska 78

Zakłady Mięsne "H.A.M." Cichoń i Wspólnicy, ul. Szybowa 7, 41-922 Radzionków

AB FROST Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 3, 98-275 Brzeźnia

"SEMI" Sp. z o.o., ul. St. Moniuszki 13, 44-100 Gliwice

"POLAR -BRIS" Będzin ul. Dabrowska 207

"GOBARTO S.A." 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25

Firma Handlowa "DZIUBA" Bytom ul. Segiet 2

Przeds.Handlowo-Usługowe W.Kamiński Bytom ul.Przemysłowa 49/1

"IGLOMEN" Bielsko-Biała ul.Relaksowa 25

"NORDIS" Opole ul.Głogowska 35

T.Włoch Handel obwoźny Bytom ul. Chorzowska 3a/9

"ENTER" Michał Isalski, ul. Zabrzańska 97, 41-907 Bytom

F.H.U. DAMEX Damian Surmański, ul. Witosa 90a, 42-603 Tarnowskie Góry

 

DZIAŁY

 

1 - mięsa i produkty mięsne

 

 

 

38 861,10

 

 

 

38 031,90

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - produkty mrożone

 

 

 

6 697,60

5 017,20

 

4 661,70

 

 

 

6 819,70

7 342,50

 

 

 

 

3 - produkty mleczarskie i nabiał

12 483,00

 

 

 

 

10 189,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - warzywa i owoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 345,50

 

 

34 316,00

 

33 224,00

 

5 - pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

 

5 234,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - art. różne spożywcze, sypkie, drobne, przyprawy

26 277,40

 

 

18 259,49

 

 

 

 

 

 

25 330,35

 

 

 

 

 

7 - ryby, przetwory rybne

 

15 152,50

 

16 518,90

18 655,10

 

17 180,00

 

 

 

19 399,40

15 017,00

 

 

 

 

8 - jaja

2 700,00

 

 

1 935,00

 

1 710,00

 

 

1 890,00

 

1 935,00

 

1 710,00

 

 

 

9 - wyroby garmażeryjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 504,50

 

 

4 184,25

 

                                   
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 171 569,00

                   
 

Terminy wykonania zamówienia: 02.01.2019 - 31.12.2019

                   
 

Warunki płatności: wynagrodzenie za wykonanie zlecenia jednostkowego płatne będzie przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

                   
                                   
   

SUMA

124 597,59

 
Script logo