BYTOMSKA AKADEMIA KOMPETENCJI

Bytomska Akademia Kompetencji

Projekt obejmuje 4 zadania realizowane w okresie od 01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.

 

Zadanie 1. Przygotowanie nauczycieli z 14 szkół podstawowych do wdrożenia produktów edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych

 

• Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki w 14 szkołach podstawowych przez ekspertów Warsztatów Efektywnej Nauki (64godz x 10 grup po 6-10 os.) Opis warsztatów znajduje się w dokumencie „Opis WEN”

• Zajęcia odbędą się w wynajętych salach (poza szkołą) na terenie miasta Bytom, w trakcie zajęć zapewniony będzie obiad i bufet kawowy, uczestnicy otrzymają zestaw podręczników i scenariuszy zajęć oraz materiały biurowe. Możliwa jest organizacja szkoleń wyjazdowych, zgodnie z ustaleniami ze spotkania.

• W szkoleniu weźmie udział łącznie 108 nauczycieli z 14 szkół. Zakładana we wniosku o dofinansowanie liczba nauczycieli podana jest w dokumencie „Uczestnicy Projektu Nauczyciele”. Ostatecznie szkoły mogą wymieniać się między sobą liczbą uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie, z punktu widzenia projektu istotna jest całkowita liczba uczestników.

 

Zadanie 2. Warsztaty dla uczniów z 14 szkół podstawowych z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych

 

• Przeprowadzenie Warsztatów Efektywnej Nauki z 890 uczniami przez nauczycieli z 14 szkół podstawowych (2 godz. x 15 spotkań x 87 grup po 8-12 uczniów). W warsztatach mogą uczestniczyć uczniowie klas 3-7. W jednej grupie mogą być dzieci z różnych klas i roczników. Liczba uczniów skierowanych do udziału w projekcie podana jest w dokumencie „Uczestnicy Projektu Uczniowie”.

• Zajęcia odbędą się w szkołach, uczniowie otrzymają materiały piśmiennicze na potrzeby zajęć.

• Nauczyciele prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie odpowiadające wartości swojego aktualnego wynagrodzenia za godzinę zajęć.

• Wsparcie dla nauczycieli w postaci superwizji grupowych (2 spotkania x 8 godz. x 9 grup) – odbywać się będzie w salach poza szkołą na terenie miasta Bytom. Nauczyciele otrzymają catering podczas spotkań.

• Superwizje indywidualne/coaching dla nauczycieli – średnio po 3 spotkania x 2 godz. na jednego nauczyciela organizowane w szkołach przed lub po prowadzonych przez nauczycieli warsztatach WEN.

• Ze względu na liczbę zakładanych grup (87) zadanie jest przewidziane dla 87 nauczycieli. Możliwe jest, że dwóch nauczycieli podzieli się prowadzeniem warsztatów dla jednej grupy uczniów, wtedy będzie możliwość otrzymania przez każdego z nauczycieli, który był na szkoleniach w ramach zadania 1, wynagrodzenia za prowadzenie zajęć z uczniami.

 

Zadanie 3. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

 

• Warsztaty dla 72 nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC - przeprowadzenie przez ekspertów TOC (6dni x 8 godz. x 7 grupy). Opis warsztatów znajduje się w dokumencie „Opis TOC”. Zajęcia odbywać się będą w salach poza szkołą na terenie miasta Bytom. Nauczyciele otrzymają catering podczas spotkań. Do udziału w zajęciach preferowani są nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki.

• Dodatkowe interdyscyplinarne zajęcia dla 472 uczniów z kształtowania kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w 14 szkołach podstawowych prowadzone przez nauczycieli szkół objętych wsparciem (2godz. x 15 spotkań x 45 grup). Zajęcia prowadzone są w szkołach przez nauczycieli, którzy otrzymują za prowadzenie zajęć wynagrodzenie. Tu również projekt przewiduje dwie grupy mniej niż liczba nauczycieli, którzy przeszli szkolenie TOC, jednak podobnie jak w poprzednim zadaniu możliwe jest, że dwóch nauczycieli podzieli się prowadzeniem warsztatów dla jednej grupy uczniów.

• Nauczyciele otrzymają materiały eksploatacyjne na potrzeby eksperymentów.

• Superwizje indywidualne/coaching dla nauczycieli – średnio po 3 spotkania x 2 godz. na jednego nauczyciela przed lub po prowadzonych przez nauczycieli zajęciach interdyscyplinarnych.

• Wsparcie dla nauczycieli w postaci superwizji grupowych (2 spotkania x 8 godz. x 5 grup) – zorganizowane w salach poza szkołą na terenie miasta Bytom. Nauczyciele otrzymają catering podczas spotkań.

 

Zadanie 4. Wyposażenie szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu

 

• W ramach zadania szkoły otrzymają wyposażenie pracowni na potrzeby prowadzenia zajęć metodą eksperymentu.

• Po dostarczeniu sprzętu do szkół zostanie przeprowadzony instruktaż obejmujący wykonanie eksperymentów rozszerzonych z uwzględnieniem obsługi 8 modułów (6 godzin x 8 eksperymentów rozszerzonych na każdą szkolę).


 

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

„Bytomska Akademia Kompetencji”

 

 

 

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

 

Wydatki kwalifikowane (wartość projektu): 3 949 967,10 zł

 

Dofinansowanie: 3 554 970,39 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.05.2019

 

Realizatorzy projektu ze strony Gminy Bytom: Wydział Edukacji

 

oraz 14 szkół podstawowych – nr 3, 4, 5, 21, 23, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54.

Regulamin rekrutacji