MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD SZKOLNY » MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

"Samorząd - to codzienne życie w klasie i w szkole (...). Jeśli chcecie być samorządem - starajcie się samemu kierować swoimi prawami. Wybrani przez was koledzy mają obowiązek dbania o to, żeby te zbiorowe rządy były dobrze zorganizowane, aby wszyscy wiedzieli o co chodzi, co się dzieje i co osiąga." /z książki J. Rodziewicza "Równi wśród Równych"/


 

Dzień Dobrego Słowa – 13 grudzień

Kolejny Dzień Dobrego Słowa za nami. Tym razem dzieci wymieniały się maleńkimi, własnoręcznie przygotowanymi aniołkami. To na nich zamieszczały miłe słowa, które chciały przekazać swoim koleżankom i kolegom. Anioły Dobrego Słowa wywołały wzruszenie niejednego z nas.

                                                                                                   

 

                                                                                  Mały Samorząd Uczniowski


Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/ogBjEMm54HZF7MA23

 


Konkurs plastyczny: „Wkrótce święta” – rozstrzygnięty…

 

Do 1 grudnia można było oddawać kartki świąteczne na konkurs: „Wkrótce święta”.

 

Celem konkursu było rozwinięcie i poszerzenie wśród uczniów zainteresowań plastycznych oraz zachowanie tradycji bożonarodzeniowych. Wybór był bardzo trudny, ponieważ wszystkie kartki były pięknie wykonane. Po długich naradach zadecydowano przyznać aż pięć pierwszych miejsc, jedno drugie, jedno trzecie i dwa wyróżnienia. Zwycięzcom gratulujemy.

 Laureaci:

 I miejsca:

  • Małgorzata Balcerowicz -I a
  • Agata Budrewicz – I c
  • Emilia Gudaj – III b
  • Paulina Stołoś – Ib
  • Alicja Wolf – Ib

II miejsce:

  • Hanna Wolf – III a

III miejsce:

  • Julia Kwiatkowska – III b

Wyróżnienie:

  • Zazanna Pakuła – I c
  • Emilia Pakuła - IIIc


 


Mikołaj

 

6 grudnia był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Na naszych korytarzach zaroiło się od czerwonych czapeczek – symbolu Mikołaja. Wszyscy staraliśmy się być wyjątkowo mili i grzeczni dla innych. Pilnie pracowaliśmy podczas lekcji, choć dobrze wiedzieliśmy, że nie obowiązują nas żadne sprawdziany i „odpytywanie”. Rozpoczęliśmy również zbiórkę słodyczy, by jak co roku, przygotować świąteczne paczki dla dzieci z Domów Dziecka. My też chcemy być małymi pomocnikami Mikołaja.

 

Mały Samorząd Uczniowski


 

 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada, z inicjatywy Małego Samorządu Uczniowskiego, zorganizowany został w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jego celem było: kształtowanie postaw opartych na tolerancji i szacunku, uwrażliwienie dzieci na wzajemną życzliwość oraz wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Tego dnia uczniowie nie tylko poznali historię tego wydarzenia, uczestniczyli w szeregu tematycznych zabaw, ale również wybierali Klasowego Króla lub Królową Życzliwości. Oto nasi wybrańcy:

 

Klasa 1a – Oliwia Krążyńska - Szczypała

 

Klasa 1b – Maja Węgrzyn

 

Klasa 1c – Zuzanna Gronowska

 

Klasa 2a – Dominik Kałuś

 

Klasa 3a – Ewa Sychta

 

Klasa 3b – Magdalena Długołęcka

 

Klasa 3c – Odetta Łypik

 

Klasa 3d – Paulina Pedryc

 

Najżyczliwszym gratulujemy. Wszystkim uczniom klas 1 – 3 dziękujemy za udział we wspólnej zabawie.

 

Mały Samorząd Uczniowski


 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

 

5 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym roku dzień ten wypadał w niedzielę. Mały Samorząd Uczniowski postanowił go jednak uczcić. Już kolejnego dnia, 6 listopada, wielu uczniów wcieliło się w ulubione bajkowe postaci.  Większość dzieci przyniosła ze sobą książkę, dzięki której poznali swojego ulubionego bohatera. Dodatkową atrakcją dnia były odwiedziny uczniów klasy IIIb w najmłodszych klasach. To tam, młodzi pasjonaci tekstów drukowanych, postanowili przybliżyć koleżankom i kolegom wybrane pozycje książkowe, by w ten sposób zaszczepić w nich zamiłowanie do czytania. W tym dniu na uczniów najniższych klas czekała jeszcze jedna niespodzianka. Nagrodą dla najliczniej przebranej klasy był kolejny dzień bez zadania domowego. W tym roku rywalizację wygrały klasy 1a i 1b . Gratulujemy i zapraszamy do dalszej wspólnej zabawy.

 

Zapraszamy do naszej galerii https://photos.app.goo.gl/laxF885YLUtHSZRN2 

Światowy Dzień Drzewa

 

W planach Małego Samorządu Uczniowskiego znajduje się wiele akcji proekologicznych. Pamiętaliśmy więc i o Światowym Dniu Drzewa. Głównym celem obchodów tego dnia w naszej szkole było uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka, kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej oraz propagowanie idei ochrony przyrody. 10 października, podczas zajęć, rozmawialiśmy o tym, po co sadzimy drzewa i jaka jest ich rola? Dowiedzieliśmy się, oglądając film edukacyjny, co możemy zobaczyć w lesie. Rozwiązywaliśmy również szereg tematycznych zagadek oraz wykonywaliśmy pracę plastyczną „Drzewko przyjaźni”. Te zajęcia nauczyły nas, że zawsze należy pamiętać o przyrodzie. Kto wie, może ktoś z nas zostanie ekologiem? 

Światowy Dzień Zwierząt 

 

4 października 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Przygotowania do niego rozpoczęły się już we wrześniu. Zbieraliśmy karmę dla bezdomnych milusińskich ze schroniska w Miechowicach i tam też została przekazana. Akcja spotkała się z dużym odzewem. Szczodrość naszych uczniów i rodziców znana jest nie od dziś. Jednak nie poprzestaliśmy tylko na tym. W środę – 4 października w klasach 1 -3 uczestniczyliśmy w lekcjach, których celem było uwrażliwienie dzieci na los zwierząt. A oto krótka fotorelacja:Z okazji pierwszego dnia jesieni, najwięcej przebranych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej było w klasie I c. Gratulujemy! Nagrodą dla tej klasy był dzień bez zadania domowego.Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 22.09.2017r. odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza, podczas której, na specjalnie w tym celu przygotowanych plakatach, kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje zainteresowania oraz swój program. Komisja wyborcza, po podliczeniu głosów, ogłosiła wyniki.

W skład Małego Samorządu Uczniowskiego weszli:

Odetta Łypik z klasy IIIc

Magdalena Długołęcka z klasy IIIb

Lena Niesterczuk z klasy IIIa

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

MSU będzie wypełniał zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów oraz współpracował z nauczycielami, ze wszystkimi klasami, organizacjami szkolnymi i instytucjami pozaszkolnymi. Poprzez działalność w samorządzie uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą uczyli się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych oraz zaangażowania w życie społeczne. Głównym celem działania MSU jest zintegrowanie uczniów klas młodszych wokół wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć: uroczystości szkolnych, konkursów, akcji dobroczynnych, imprez sportowych, zbiórek charytatywnych, imprez okolicznościowych, itp.

 

 Cele:

1. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

 

2.  Stwarzanie warunków do aktywności i samooceny.

 

3.  Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

 

4. Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

 

5. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną, ekologiczną i rozrywkową.

 

Założenia:

 

1. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 

3. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.

 

4. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

5. Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

 

6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

 

7. Organizacja konkursów.

 

Formy realizacji:

 

1. Przygotowanie imprez

 

2. Organizowanie akcji charytatywnych

 

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III

 

Metody pracy:

 

1. Rozmowa, dyskusja, pogadanka

 

2. Praktycznego działania

 

3. Wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego

 

4. Ekspresji twórczej

 

 

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

KLAS I-III w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Termin realizacji

Forma realizacji

Wrzesień

Kampania wyborcza - wybory do Rady MSU (klasy 2 i 3).

Wyłonienie przedstawicieli Małego Samorządu Uczniowskiego

29 IX – Dzień głośnego czytania – starsi uczniowie czytają młodszym

30 IX - Dzień Chłopaka – wybór najsympatyczniejszego chłopaka w każdej klasie

Październik

4 X – Światowy Dzień Zwierząt – zbiórka karmy

10.X – Światowy Dzień Drzewa

13.X – Dzień Dobrego Słowa

Listopad

5. XI – Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek

13. XI – Dzień Dobrego Słowa

22.XI – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

Grudzień

6.XII - Mikołajki

13.XII – Dzień Dobrego Słowa

14.XII – Wkrótce święta – projekt kartki bożonarodzeniowej

Styczeń

Zabawa karnawałowa klas I-III.

18.I – Dzień Kubusia Puchatka

Luty

13.II – Dzień Dobrego Słowa

14.II – Walentynki

21.II – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Marzec

8 III - Dzień Kobiet.

12 III – Dzień Matematyki

22 III - Światowy Dzień Wody.

27 III - Międzynarodowy Dzień Teatru.

Kwiecień

2 IV - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

6.IV – Światowy Dzień Sportu

13.IV – Dzień Dobrego Słowa.

22IV - Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Maj

Dzień Unii Europejskiej. Święto Flagi.

8.V – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Czerwiec

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018r.

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                  Opiekunowie MSU:

 

                                                                                                 mgr Aneta Buczyńska

                                                                                                 mgr Danuta Domiczek

                                                                                                 mgr Ewa Koczar


 

Mały Samorząd Uczniowski

 

 

 

I a – Agnieszka Chowaniak

 

        Wiktor Werner

 

         Oliwia Szczypała Krążyńska

 

        

 

I b – Magdalena Czupryńska

 

        Amelia Pudełko

 

        Mateusz Szwed

 

 

 

I c – Wiktoria Ociesa

 

         Michał Gawron

 

        Michał Palimąka

 

 

 

II a – Nikolas Sawicki

 

         Dominik Kałuś

 

        Patryk Lukosz

 

 

 

III a – Karolina Zegadło

 

          Zuzanna Piotrowska

 

          Lena Niesterczuk

 

 

 

III b – Emilia Gudaj

 

            Magdalena Długołęcka

 

           Martyna Grabis

 

 

 

III c – Odetta Łypik

 

           Maja Kucharska

 

           Natalia Zorzycka

 

 

 

III d – Paulina Pedryc

 

           Allan Dadek

 

          Daniel Jedynak
 
"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają......, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał,

nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych,

dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości..."

 


 ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego:

mgr Joanna Kowalska

mgr Iwona Tarnowska

 

Mały Samorząd Uczniowski:

Łukasz Ryndziewicz z kl. III b

Oskar Haberek z klasy III c

Karolina Filbier z klasy II d

 

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
KLAS I-III w roku szkolnym 2016/2017

Wrzesień    Kampania wyborcza - wybory do Rady MSU (klasy 2 i 3).
Wyłonienie przedstawicieli Małego Samorządu Uczniowskiego
23 IX - Obchody pierwszego dnia jesieni.
30 IX - Dzień Chłopaka.


Październik    14 X - Święto Edukacji Narodowej – konkurs „Najpiękniejsze życzenia dla mojego nauczyciela”.
Włączenie się w akcję UNICEF „Wszystkie Kolory Świata.”


Listopad    11 XI - Dzień koszuli, krawata i kotylionu– Święto Niepodległości.
21 XI - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
25 - XI Dzień Pluszowego Misia.
29 X - Andrzejki.


Grudzień    23 XII pierwszy dzień zimy.
„Święta tuż, tuż” – konkurs na najlepiej udekorowaną salę.


Styczeń    Zabawa karnawałowa klas I-III.


Luty    „Walentynkowe  niespodzianki dla ulubionego kolegi i ulubionej koleżanki”.


Marzec    8 III - Dzień Kobiet.
21 III - pierwszy dzień wiosny
22 III - Światowy Dzień Wody.
27 III - Międzynarodowy Dzień Teatru.


Kwiecień    2 IV - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – rodzice oraz uczniowie klas starszych czytają dzieciom klas I-III.
Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.
22IV - Międzynarodowy Dzień Ziemi.


Maj    Dzień Unii Europejskiej. Święto Flagi.


Czerwiec    Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2015/2016r.

 

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFO

Od dnia 7 września 2016 r. rozpoczęła się kampania wyborcza

do MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO klas młodszych.

Uczniowie klas II i III kandydujący do Rady Uczniowskiej mieli za zadanie przygotować plakaty promujące swoje kandydatury. Dzięki nim dzieci mogły zapoznać się z zadaniami, które postawili przed sobą nowi przedstawiciele społeczności uczniowskiej.

W październiku odbyło się głosowanie, podczas którego został wybrany Mały Samorząd Uczniowski klas I-III.

 


 

Konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

 

Za nami kolejny, w tym roku szkolnym, konkurs dla uczniów klas I-III zorganizowany przez opiekunów Małego Samorządu Uczniowskiego.

 

Związany on był z tradycjami okresu Świąt Wielkanocnych.

Zadaniem uczestników było własnoręczne wykonanie palmy.

 

Wszystkie dostarczone palmy zachwyciły Jury. Należało jednak wybrać

te najpiękniejsze. Oto ostateczny werdykt:

 

  I miejsce – Lena Wałusza – kl. 3 c

 II miejsce – Bartek Brzózka – kl. 3a

III miejsce – Bartek i Kamil Zgodzaj – kl. 2b

 

Zwycięzcom gratulujemy.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział.
 

 

30 listopada 2016 r., w ramach pracy Małego Samorządu Uczniowskiego, zorganizowano dla uczniów klas I-III IMPREZĘ ANDRZEJKOWĄ.

Była nie tylko wyborna zabawa, tańce i pląsy. Dzieci zapoznały się również z tradycjami związanymi z „Andrzejkami”. Wzięły udział we wróżbach przygotowanych przez uczennice klas piątych, które dołożyły wszelkich starań, aby najmłodsi bawili się wyśmienicie.

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękują organizatorkom  za wspaniałe przygotowanie i poprowadzenie zabaw.
                                                                                                                                   

Konkurs plastyczno – literacki „Zaproszenie dla Wiosny”.

 

21 marca powitaliśmy Wiosnę. Na jej nadejście czekaliśmy z niecierpliwością, dlatego w ramach pracy Małego Samorządu Uczniowskiego zorganizowano konkurs plastyczno – literacki dla klas I-III „Zaproszenie dla Wiosny”.

 

Jury wyłoniło zwycięzców. Oto lauraci:

 

I miejsce ex aequo zajęły:

Emilia Kowalska z kl. III a oraz Daria Dylich z kl. III b

 

II miejsce przypadło - Łukaszowi Ryndziewiczowi z kl. III b

 

III miejsce zajęła uczennica kl. II b - Natalia Zellmann

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Ich prace można podziwiać na tablicy Samorządu Szkolnego na parterze szkoły. 
 

Dzień Życzliwości

Małe radości i drobne gesty życzliwości są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności... 21 listopada 2016r. w ramach działań Małego Samorządu Uczniowskiego obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W tym dniu w każdej klasie odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie wysłuchali opowieści o zaczarowanym flecie, odgrywali scenki dotyczące życzliwości, układali rymowanki, propagowali hasła, uczestniczyli w zabawach
ruchowych oraz wykonywali ordery życzliwości. Podsumowaniem dnia był uroczysty apel, na którym pani dyrektor Bronisława Miarczyńska „królewskimi berłami życzliwości” uhonorowała „królowe i królów życzliwości”, wybranych wcześniej w każdej klasie przez swoich kolegów i koleżanki. Akcja była wspaniałą okazją do rozmów na temat koleżeństwa, współpracy i wzajemnej pomocy. 

 

Najpiękniejsze życzenia dla nauczyciela - konkurs

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, w ramach działalności Samorządu Szkolnego klas I-III, ogłoszono konkurs

 

„Najpiękniejsze życzenia dla nauczyciela”.

 

Wielu uczniów podjęło wyzwanie i przystąpiło do konkursu.

 

Wszystkie życzenia były fantastyczne- niektóre wierszowane, inne napisane prozą.

 

Twórcami tych najpiękniejszych, wg Jury, są:

 

Emilia Pakuła z kl. IIc (I miejsce ),

 

Weronika Czopek z kl. IIId (II miejsce)

 

oraz Mateusz Porwolik z kl. IIc (III miejsce).

 

Wzruszeni nauczyciele bardzo dziękują za piękne, płynące prosto z serca życzenia.