MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY "JEDEN Z DZIESIĘCIU" 2018

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE » MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY "JEDEN Z DZIESIĘCIU" 2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. UNICEF

mgr Ewa Dziendziel

mgr Ewa Koptas

mgr Edyta Banasz

 

Dokumenty do pobrania :

Zgłoszenie uczniów do miejskiego konkursu matematycznego "1 z 10" 

Zgoda na publikację

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„1 z 10”.

 

1)      ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF

ul. Gen. Grota Roweckiego 6

41-907 Bytom

tel:  32 286 97 37

2)      TERMIN:

6  czerwca 2018r., godzina 12.00

3)  CELE KONKURSU:

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych
- wdrażanie do logicznego myślenia
- motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy
- budzenie nawyku współzawodnictwa
- integracja środowiska uczniowskiego


4)  ZASADY KONKURSU:

ETAP I

 • W konkursie bierze udział maksymalnie czterech uczniów ze szkoły. Po jednym uczniu w każdej kategorii wiekowej: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7.
 • Każdy uczestnik ma trzy szanse.
 • Prowadzący zadaje uczestnikom trzy serie pytań po kolei.
 • Uczestnik ma 15 sekund na udzielenie odpowiedzi.
 • Trzy błędne odpowiedzi eliminują uczestnika z gry.
 • Następnie uczniowie sami typują odpowiadającego na pytanie.
 • Rozpoczyna typować uczeń, który zachował najmniejszą liczbę szans.
 • Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo typuje dalej, jeżeli błędnie traci szansę a typuje poprzednik.
 • Etap kończy się, gdy pozostanie trzech zawodników.

 

ETAP II

 • Do finału przystępuje po trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej.
 • Uczestnicy rozwiązują trzy zadania – łamigłówki matematyczne.
 • Na rozwiązanie każdego zadania mają 5 min.
 • Za każde zadanie można zdobyć 1 pkt lub 0 pkt.
 • Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje zwycięzcą w swojej kategorii wiekowej.

5)  NAGRODY:

 • Za zajęcie I miejsca uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Za zajęcie II i III miejsca uczniowie otrzymują dyplomy.
 • Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF.

6)  ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestników prosimy dokonać do dnia  25 maja 2018r. wg załączonego wzoru na adres:

edyta.konkurs@onet.pl.

7)  ZAŁĄCZNIK 1

 

Zgłoszenie uczniów do miejskiego konkursu matematycznego „ 1 z 10”.

 

 

Szkoła:………………………………………………………………………………………………………….

 

 

L.p

 

 

Nazwisko i imię ucznia( klasa)

 

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego:………………………………………………………………………………...

 

 

8) ZAŁĄCZNIK 2

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………..

 na stronie internetowej  SP 44, jeśli zdobędzie jedno z trzech nagrodzonych miejsc w Miejskim Konkursie Matematycznym  „1 z 10”.

 

…………………………………………..

                         data i podpis rodzica

 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………..

 na stronie internetowej  SP 44, jeśli zdobędzie jedno z trzech nagrodzonych miejsc w Miejskim Konkursie Matematycznym  „1 z 10”.

 

…………………………………………..

                         data i podpis rodzica

 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………..

 na stronie internetowej  SP 44, jeśli zdobędzie jedno z trzech nagrodzonych miejsc w Miejskim Konkursie Matematycznym  „1 z 10”.

 

…………………………………………..

                         data i podpis rodzica

 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………..

 na stronie internetowej  SP 44, jeśli zdobędzie jedno z trzech nagrodzonych miejsc w Miejskim Konkursie Matematycznym  „1 z 10”.

 

…………………………………………..

                         data i podpis rodzica

 


ZAPRASZAMY!!!