PROFILAKTYKA - INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

PEDAGOG SZKOLNY » PROFILAKTYKA - INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Młodzież, zdrowie, a substancje psychoatykwne


Nowe narkotyki czy znasz prawdę o "dopalaczach"

 

Smak życia czyli debata o "dopalaczach"


 


 

W NASZEJ SZKOLE OD KILKU LAT REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE :

 

ZNAJDŹ  WŁAŚCIWE  ROZWIĄZANIE”   dla  uczniów  z  klas  IV – VI .
„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”  dla uczniów  z  klas  I – III.
„TRZYMAJ  FORMĘ !”  - 
realizowany  w  klasie  IV a.
„BIEG  PO ZDROWIE”  -  realizowany  w  2 klasach  IV: w IV c  i IV d (2017/2018 r.)
„DEBATA  O DOPALCZACH” –  dla  uczniów  klas VII ( pierwszy raz w roku szkolnym 2017/18 )

 

Uczniowie  dostają  ciekawe  materiały  edukacyjne, korzystają  z  porad  specjalistów zapraszanych  do  szkoły, mają  organizowane pogadanki, zajęcia, prowadzą dyskusje  na trudne  tematy  związane  z uzależnieniami  i  wynikającymi  z  nich problemami emocjonalnymi , starają się aktywnie  włączać w zachowanie  profilaktyczne  w czasie organizowanych   na  terenie  szkoły  zajęć,  akcji, imprez, konkursów  ( Szkolny Tydzień Profilaktyki, konkursy  profilaktyczne itp.).

Koordynatorem  wszystkich  programów  jest   pedagog  szkolny  oraz  nauczyciele – wychowawcy  poszczególnych klas.

Szkoła aktywnie współpracuje od lat z  Powiatową  Stacją  Sanitarno – Epidemiologiczną  w  Bytomiu  w  zakresie  szkoleń,  pozyskiwania  ciekawych  materiałów i plakatów  oraz  składania  sprawozdań .

Informacje  o  programach  są  dostępne na stronie  internetowej : 

https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/program-ograniczen-zdrowotnych-nastepstw-palenia-tytoniu/bieg-po-zdrowie

 


 

Wychowanie i profilaktyka :

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/wychowanie-i-profilaktyka/


Dzieci ze specyficznymi  problemami  w  nauce :

http://pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=119


Nieśmiałe dziecko – jak mu pomóc :

http://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/1,79350,5458185,Jak_pomoc_niesmialemu_dziecku.html


Jak rozmawiać z dzieckiem ,żeby zaczęło nas słuchać :

http://mamadu.pl/119147,jak-rozmawiac-z-dzieckiem-zeby-w-koncu-zaczelo-nas-sluchac


Potrzeby dziecka :

https://dziecisawazne.pl/jak-wazne-jest-zaspokajanie-potrzeb-dziecka/


Jak pomóc dzieciom się uspokoić :

http://magdalenajarosz.natemat.pl/131813,jak-pomoc-dzieciom-sie-uspokoic


Po co się uczymy :

https://psychorada.pl/pdf/Po_co_sie_uczymy_GRATIS.pdf