PROGRAM EDUKACYJNY "TRZYMAJ FORMĘ"

PEDAGOG SZKOLNY » PROGRAM EDUKACYJNY "TRZYMAJ FORMĘ"

Nasza szkoła bierze udział w realizacji Programu Edukacyjnego:„ TRZYMAJ  FORMĘ !”  od 2014 roku.

W  roku szkolnym  2017/18 program realizowany jest w  klasie  VI a  przez  wychowawcę  klasy  mgr  Edytę  Banasz. 

Szkolnym  koordynatorem  programu  od  4 lat  jest  pedagog  szkolny mgr  Katarzyna  Piotrowska.

                    Ogólnopolski  Program  Edukacyjny  „Trzymaj  Formę! " współorganizowany  jest  przez  Główny  Inspektorat  Sanitarny oraz  Polską  Federację Producentów  Żywności  Związek  Pracodawców w  ramach  realizacji  strategii  WHO  dotyczącej  diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program  "Trzymaj Formę!"  pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza  ich wiedzę  o  świecie. Realizowany  jest  metodą  projektu, dzięki  czemu  wykracza  poza  podstawę  programową  i  programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć  prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania  się dzieci i młodzieży, ze  szczególnym  uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej  za  zdrowie  i  zasady  wolnego wyboru.  Taka konstrukcja  programu, dająca  dużą  swobodę  wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych  pomysłów prozdrowotnych i ma  niewątpliwy  wpływ na  jego skuteczność.

Wiadomości  o  programie   i  materiały  dostępne  są  na  stronie  internetowej :

https://trzymajforme.pl/start-16