RADA RODZICÓW - Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu