Konkursy - zaproszenia, relacje, wyniki

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: „ Zabytki Bytomia”

CEL KONKURSU:

- promowanie plastycznie uzdolnionych uczniów szkoły,

- popularyzacja wiedzy dotyczącej miasta Bytomia.

ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest:

 1. Ewa Koczar – opiekun SK Towarzystwa Miłośników Bytomia

ZASADY KONKURSU:

 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1 - 3.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdą z prac należy na odwrocie czytelnie opisać, umieszczając:

-  imię i nazwisko autora,

-  rok urodzenia autora,

-  klasę do której uczęszcza autor.

 • Prace należy oddać organizatorce w terminie do 22 marca 2019r.
 • Prace oddane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala Organizator.

Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 kwietnia 2019r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „I JA MAM TALENT”

Cele konkursu:

- odkrywanie i promowanie talentów,

- rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów,

 - promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Formy prezentacji:

- śpiew (soliści oraz zespoły wokalne i zespoły muzyczne – do 3 osób),

- taniec (solo oraz grupy taneczne – do 3 osób),

- recytacja,

- gra na instrumentach,

- pokaz sprawności fizycznej,

 - prace plastyczne i techniczne,

- inne formy aktywności scenicznej.

  Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział: wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przejdą przesłuchania wstępne.
 2. Przesłuchania wstępne, dopuszczające uczestników do publicznego występu, odbędą się w dniach 1. 03 – 8.03.2019r. (termin może ulec zmianie).
 3. Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu mogą zaprezentować swoje uzdolnienia wyłącznie w innej, dotąd nienagrodzonej umiejętności.
 4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2019 r. w formie zgłoszenia pisemnego – druk do pobrania u p. Janiny Bańczyk, p. Ewy Koczar, p. Klaudii Działach.
 5. Występ (prezentacja) nie mogą zawierać treści wulgarnych i musi być dostosowany do wieku uczestnika.
 6. Prezentacja sceniczna nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczestników.
 7. Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty z wyłączeniem przedstawień teatralnych.
 8. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik (CD, pendrive) z nagraniem podkładu muzycznego najpóźniej na dzień przed występem (w celu sprawdzenia jego możliwości odtwórczych).
 9. Organizator zapewnia w miarę swoich możliwości technicznych wyłącznie sprzęt nagłaśniający.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn.
 11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
 12. Komisja dokona wyboru trzech laureatów w kategoriach klas: 1 – 3 i 4 - 8 oraz przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 13. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którzy uzyskają wyróżnienia.
 14. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 29 marca 2019r.

 

Organizatorzy:

Janina Bańczyk, Klaudia Działach, Ewa Koczar

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU TPD POD HASŁEM: NIEZWYKŁA  MASKA  KARNAWAŁOWA

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, aktywności i twórczych postaw dzieci i młodzieży,
 • promowanie samodzielności w działaniach twórczych.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Warunki uczestnictwa 

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
 3. Prace należy przekazać organizatorowi ( p. Joanna Kowalska) w terminie do 15 stycznia 2018.
 4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone - nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z organizacją konkursu.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 4. Prace będą ocenianie w z dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
 5. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych w każdej kategorii i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2018r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Nasza uczennica laureatką  XII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU UNICEF !

Niezmiernie miło jest nam ogłosić, iż  w konkursie plastycznym „Jesteśmy dziećmi świata – bo łączą nas marzenia” organizowanego w ramach XII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU UNICEF (kategoria kl. I-III) zwycięzcą została uczennica klasy 2 b naszej szkoły Karolina Rogowska.
Wyróżnienie zaś (w kategorii kl. IV-VIII) otrzymała Ismena Bryja z klasy VIII b.
Gratulacje dla obu dziewcząt!

Klasa 2 b – zwycięzcą w konkursie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „CHOINKA UBRANA W WODĘ”.

Niezmiernie miło jest nam podzielić się naszą radością. Jako klasa zdobyliśmy I miejsce w konkursie na choinkę wykonaną z surowców wtórnych.

 

 

Podsumowanie konkursu plastycznego na najciekawszą okładkę do książki.

W grudniu 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na najciekawszą okładkę do książki.

Oto wyniki.

W kategorii klas I-III:

  I miejsce – Małgorzata Balcerowicz (kl. 2 a)

 II miejsce – Oskar Gapys (kl. 1 b)

III miejsce – Adam Tabacki (kl. 2 c)

 

W kategorii klas IV - VIII:

  I miejsce – Weronika Balcerowicz (kl. 8 b)

 II miejsce – Daria Dylich  (kl. 5 b)

III miejsce – Marta Kończak (kl. 4 b)

Wyróżnienie – Emilia Morawiec (kl. 5 b)

Zwycięzcom gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

                                                                                                                                Organizatorzy:     Joanna Kowalska,
Małgorzata Szymik-Jaremko

 

III MIEJSKI KONKURS POETYCKO – RECYTATORSKI „GWIAZDKA W POEZJI” .

Dnia 5 grudnia 2018 roku odbył się III MIEJSKI KONKURS POETYCKO – RECYTATORSKI „GWIAZDKA W POEZJI, którego organizatorem była nasza szkoła. Konkurs został objęty patronatem Prezydenta miasta Bytomia. Brali w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich bytomskich szkół podstawowych.
Konkurs  jest zawsze dla uczestników nie lada wyzwaniem, ponieważ polega na samodzielnym napisaniu wiersza o tematyce bożonarodzeniowej, a następnie zaprezentowaniu go przed profesjonalnym JURY oraz zgromadzoną publicznością.
Dzieci, jak co roku,  wywiązały się z tego trudnego zadania znakomicie. Każdy uczestnik dołożył wszelkich starań, by jego występ był wyjątkowy.
Prezentacje oceniało profesjonalne JURY w składzie:
Przewodnicząca – Pani Danuta Szymczyk, instruktor i reżyser teatralny Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
Pani Agnieszka Szymańska
– instruktor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
Pani Anna Seemann -Majorek- reprezentująca „Muzeum Domek Matki Ewy”
Cieszymy się z  sukcesu naszej reprezentantki – uczennicy klasy 2 b - Magdaleny Czupryńskiej , bo to właśnie jej wymagające JURY postanowiło przyznać
I miejsce w kategorii klas drugich.
W tej kategorii przyznano również:
II miejsce – Michał Jaskuła, SP nr 3
W kategorii klas trzecich przyznano:
III miejsce – Piotr Szczurek, SP nr 46
Laureaci zostali nagrodzeni: pamiątkową statuetką, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

Zwycięzcom gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Szczególne podziękowania składamy JURY.
Gorąco dziękujemy również Pani Janinie Bańczyk wraz z zespołem „Cantare”, za uświetnienie występem naszego konkursu.
Dziękujemy dzieciom z klasy I b, które również zaśpiewały dla zgromadzonych.

Organizatorzy konkursu:
Aneta Buczyńska
Ewa Koczar
Joanna Kowalska

 

"Z frazeologią za pan brat"

Twardy orzech do zgryzienia czy kaszka z mlekiem? 

Przekonali się o tym uczniowie podczas konkursu frazeologicznego, który odbył się w naszej szkole w piątek 30 listopada. W szranki stanęło pięć 4-osobowych drużyn z klas siódmych i ósmych, które łamały sobie głowy nad różnymi zadaniami językowymi czy krzyżówką. Okazało się, że nauka nie poszła w las i wszyscy świetnie sobie poradzili. Dogrywka dwóch drużyn przechyliła szalę zwycięstwa na rzecz dziewczyn z klasy 7b w składzie: Vanessa Hadzik, Amelia Górska, Marta Gorczyca i Kinga Cackowska. 

Zwyciężczynie otrzymały dyplomy i nagrody. 

Gratulujemy wiedzy!
Agata Szydełko, Joanna Szwajnoch

 

Wyniki konkursu „MOJE MIASTO ŚWIĘTUJE  100 -  LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
19 listopada poznaliśmy laureatów szkolnego konkursu plastycznego dla klas 1- 3 pod hasłem: „MOJE MIASTO ŚWIĘTUJE  100 -  LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”. Głównym celem konkursu było kształtowanie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną”, uwrażliwienie na piękno i oryginalność naszego miasta oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

Oto zwycięzcy:

I miejsce: Adrian Orłowski (klasa 1b)

II miejsce: Paulina Kopocz (klasa 1b)

III miejsce: Oskar Gapys (klasa 1b)

Zwycięzcom gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

 

REGULAMIN III MIEJSKIEGO KONKURSU  POETYCKO - RECYTATORSKIEGO „GWIAZDKA W POEZJI” adresowanego do uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej.

I Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu pod tytułem „Gwiazdka w poezji” jest

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

II Cele konkursu:

 1. Rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw uczniów klas młodszych.
 2. Kształtowanie zainteresowań poetyckich i literackich dzieci.
 3. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia.
 4. Umożliwienie prezentacji uzdolnień przed większym forum odbiorców.

III. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Występy uczniów oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – klasy II

kategoria II – klasy III

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Uczniowie powinni być wytypowani w wyniku wcześniejszych eliminacji klasowych i szkolnych w terminie do 26 listopada 2018r.
 2. Z każdej szkoły może być zgłoszonych dwóch uczestników.
 3. Uczniowie prezentują wiersz własnej twórczości o tematyce bożonarodzeniowej. Wiersz nie może być wcześniej publikowany, ani wygłaszany.
 4. Indywidualną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 44 UNICEF w Bytomiu do 28 listopada 2018r. Uczestnicy zgłoszeni po wyznaczonym terminie nie będą oceniani w konkursie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach podanych w regulaminie.

Szkoły biorące udział w konkursie zobligowane są do uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie – w załączeniu wzór oświadczenia, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.

 1. Miejsce i termin konkursu:

Osiedlowy Klub Relaks, ul. Zabrzańska 78.

Przewidywany termin konkursu - 05. 12. 2018r., godz. 9.00.

 1. Jury konkursu:
 2. Jury dokonującego oceny prezentacji wierszy powołuje organizator.
 3. Ocenie będzie podlegał repertuar (w tym stopień trudności i długość utworu, kompozycja tekstu i pamięciowe opanowanie), sposób prezentacji (ekspresyjność, dykcja, modulacja, tempo, przestankowanie), ogólny wyraz artystyczny.

Jury nie będzie brało pod uwagę stroju i rekwizytów.

 1. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy zwycięskie miejsca, jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
 2. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu konkursu.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Nagrody:
 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.
 3. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

Organizatorzy.

 

 

Script logo