TPD

ORGANIZACJE SZKOLNE » TPD

ROK SZKOLNY 2018/2019


 

Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole.

 29 września przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Jak co roku nasza szkoła postanowiła się włączyć w obchody tego dnia. Ponieważ wypadł on w sobotę, my postanowiliśmy głośno czytać w piątek. Opiekunowie szkolnego koła TPD wraz z Opiekunami Samorządu Szkolnego zorganizowali akcję „Starsi czytają Młodszym”, która polegała na tym, iż uczniowie klas IV-VIII czytali fragmenty książek uczniom klas młodszych. Słuchający byli zachwyceni, czytający przejęci ale tez doskonale przygotowani.

Dziękujemy za zaangażowanie!

   


 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

zorganizowanego przez Szkolne Koło TPD

 

POD HASŁEM:

 

Bezpiecznie spędzam wolny czas

 

            Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów klas I - III zasad bezpiecznego zachowania, a także pobudzenie ich wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

Interpretacja tematu jest dowolna.

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie  A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę, do której uczęszcza uczeń.

3. Prace należy przekazać organizatorowi - p. Joannie Kowalskiej w terminie do 30 maja 2018.

4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.

5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

 

Zasady przyznawania nagród

 

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.

4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak          i również prawo do nieprzyznania nagród.

6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 czerwca 2018r.

8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 


 NASZE ZAINTERESOWANIA

 

Szkolne Koło TPD stara się proponować uczniom naszej szkoły różne formy aktywności. Są to min. konkursy, różnego rodzaju akcje.

Tym razem zaproszono dzieci do zorganizowania

Przeglądu Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów.

Miał on miejsce 19 kwietnia. Wzięło w nim udział wielu uczniów klas I-III.

Wszyscy mogliśmy podziwiać niesamowite zbiory. Były monety, karty, zabawki, …

 

Młodzi kolekcjonerzy chyba zaszczepili w innych chęć tworzenia własnych kolekcji.

I o to chodziło!!!

 

 Akcja TPD „Klasa z sercem”

 

„ Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                                    Jan Paweł II

 

W dniach 19-23 marca odbył się w naszej szkole, zorganizowany przez opiekuna TPD – panią Joannę Kowalską, Tydzień Dobrych Uczynków pod hasłem „Klasa z sercem”.

Każdego dnia uczniowie klas I-III spełniali dobre uczynki kolejno dla:

 • kolegi lub koleżanki
 • dla swojej rodziny
 • dla przyrody
 • dla szkoły
 • dla siebie

 Na karteczkach zapisywali swoje dobre uczynki, podpisywali je  i wrzucali  do pudełeczka w klasie. Codziennie pomocnik organizatora akcji losował w każdej klasie jedną karteczkę, a jej właściciel otrzymał drobny upominek.

 

Z dumą stwierdzamy, że wszystkie klasy aktywnie włączyły się w akcję. Dlatego też zostały one wyszczególnione na gazetce szkolnej, gdzie umieściliśmy drzewo „Klasa z sercem” , a na jego gałęziach serca poszczególnych klas.

Poza tym w ramach akcji ogłoszono  dwa konkursy:

 1. Plastyczny – „Pomocna dłoń”
 2. Na najciekawszą rymowankę lub wiersz o pomaganiu.

Oto wyniki:

W konkursie plastycznym:

  I miejsce – Nadia Szczepanek (kl. III d)

 II miejsce – Nikola Zellmann (kl. III b)

III miejsce – Agata Budrewicz (kl. I c)


W konkursie na najciekawszą rymowankę lub wiersz:

 I miejsce – Paulina Słotoś (kl. I b)

II miejsce Maja Węgrzyn – (kl. I b)

III miejsce Emilia Gudaj (kl. III b )

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Wszystkich zachęcamy do czynienia dobra!!! 

 


 

Podsumowanie konkursu „Jesienna pocztówka”.

 

 Z okazji nadejścia jesieni Szkolne Koło TPD zaprosiło uczniów naszej szkoły

do udziału w konkursie plastycznym

"Jesienna pocztówka".

 

Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie pocztówki

z wykorzystaniem naturalnych materiałów i okazów przyrodniczych.

 

JURY po długich obradach ogłosiło następujący werdykt:

 

Trzy pierwsze miejsca ex aequo zajęli:

 • Magdalena Czupryńska (kl. Ib)
 • Karolina Rogowska (kl. Ib)
 • Radek Toporski (kl. Ib)

Trzy drugie miejsca ex aequo zajęli:

 • Mikołaj Detzner (kl. IIa)
 • Emilia Gudaj (kl. IIIb)
 • Szymon Gudaj (kl. Ia)

Dwa trzecie miejsca ex aequo zajęli:

 • Amelia Pudełko (kl. Ib)
 • Paulina Słotoś (kl. Ib)

Jury wyróżniło również prace Maćka Swadka (kl. Ib), Oliwii Szlapy (kl. Ib),

Łukasza Wołosza (kl. Ib) oraz Doriana Edelmana (kl. VIIc).

 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 


 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania szkolne koło TPD

 

we współpracy z Samorządem Szkolnym zorganizowało dla uczniów klas I-III spotkanie z książką.

 

O pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia poproszono uczniów klas – IV b, V a oraz VII c, którzy czytali swoim młodszym kolegom. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie.

 

 

 

Najmłodsi z wielkim zainteresowaniem wysłuchali fragmentów książek dla dzieci.

 

Wśród nich znalazły książki autorstwa Waldemara Cichonia o przygodach kota Cukierka. Dzieci poznały również niezwykłe przygody Detektywa Pozytywki – bohatera książek Grzegorza Kasdepke.

 

 

 

Następnie każda klasa wykonała plakat – okładkę do wybranej książki.

 

 

 

Ten dzień spędziliśmy niesamowicie!

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA TPD przy SP 44 im. UNICEF w Bytomiu na rok szkolny 2017/2018

 

 

Cel ogólny:


     Zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb dziecka


Cele szczegółowe:

 

 • Współpraca z wychowawcami klas, wychowawcami świetlicy szkolnej oraz pedagogiem szkolnym.
 • Gromadzenie funduszy ze składek członkowskich.
 • Pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów najbardziej potrzebujących.
 • Udział w życiu szkoły, współorganizowanie imprez, konkursów i innych przedsięwzięć.

 

 

 

 

Zadania do realizacji:

 

Termin realizacji:

 

 

Odpowiedzialni:

 

Uwagi:

 

 

 

Systematyczna współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy oraz rodzicami w celu zaznajomienia się z sytuacją materialną uczniów

i ich potrzebami.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

Zorganizowanie konkursu plastycznego „Jesienna pocztówka”.

Październik 2017

opiekun TPD

 

 

Czytanie bajek przez uczniów klas starszych dzieciom z klas I-III

- współpraca z samorządem szkolnym.

 

Listopad 2017

 

opiekun TPD

 

We współpracy

z opiekunami Samorządu Szkolnego.

 

 

Finansowanie podręczników i przyborów szkolnych niezbędnych do nauki.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

 

Umożliwianie uczniom udziału w życiu kulturalnym (wyjścia do kina, teatru, opery, itp.) poprzez wsparcie finansowe.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

 

Dofinansowywanie wycieczek szkolnych.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

 

Zorganizowanie akcji dla klas I-III „Klasa z sercem” w ramach tygodnia dobrych uczynków.

 

 

 

marzec

2018

 

 

opiekun TPD

 

 

Zorganizowanie Przeglądu Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów.

 

kwiecień

2018

 

 

opiekun TPD

 

Bezpiecznie spędzam wolny czas” - zorganizowanie konkursu plastycznego na najciekawszy plakat.

 

maj 2018

 

opiekun TPD

 

 

Zorganizowanie obchodów „Dnia Dziecka” oraz upominków dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

 

 

 

czerwiec 2018

 

opiekun TPD

 

 

 

 

opiekun: mgr Joanna Kowalska

 


 

Kochani Uczniowie.
U progu roku szkolnego 2017/2018 życzymy Wam, aby czas spędzony w naszej szkole był czasem rozwijania własnych pasji i talentów oraz zdobywania prawdziwych przyjaciół.
Szczególnie ciepłe życzenia kierujemy do Pierwszoklasistów. Niech radość odkrywania rzeczy nowych towarzyszy Wam przez wszystkie lata nauki, a nasza szkoła będzie dla Was przyjaznym miejscem.
   W imieniu wszystkich pracowników szkoły
  – Opiekun TPD  Joanna Kowalska. 


 

ROK SZKOLNY 2016 / 2017


PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA TPD przy SP 44 w Bytomiu na rok szkolny 2016/2017

 

Cel ogólny:

 

 • Pomoc dla uczniów najbardziej potrzebujących

 

 Cele szczegółowe:

 

 

 • Ścisła współpraca z wychowawcami

 

 • Gromadzenie funduszy ze składek członkowskich

 • Zorganizowanie akcji charytatywnej

 • Pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów

 • Współorganizowanie przedsięwzięć w ramach współpracy z Samorządem Szkolnym.

 


 

Konkurs plastyczny „Prawa Dziecka”.

 

O prawach dziecka pamiętamy na co dzień. Wiemy jak ważny jest mały człowiek, jego potrzeby i marzenia. Dzień Dziecka jest dobrym momentem, aby sobie te prawa przypomnieć. Dlatego też w ramach działalności szkolnego koła TPD zorganizowano konkurs plastyczny „Prawa Dziecka”.

 

I tym razem wyróżniono pracę Nikoli Zellmann – uczennicy klasy 2 b.

Serdeczne gratulacje!


 


 

Konkurs literacki koła TPD „Piękno wiosny”.

 

Czekając, kiedy wiosna zagości u nas naprawdę, kiedy przyniesie wiele słońca i ukwieci świat zorganizowaliśmy konkurs literacki: „Piękno wiosny”.

Nagrodzona została jedna praca.

Jej autorką jest uczennica klasy 2 b Nikola Zellmann.

 

Gratulujemy!

 

 

 


 

 

Konkurs „Bezpieczny numer 112”

 

W trosce o bezpieczeństwo własne i innych od wielu lat prowadzimy w naszej szkole zajęcia związane z nauką udzielania pierwszej pomocy. Aby dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu szkolne koło TPD we współpracy z PCK zorganizowało konkurs wiedzy adresowany do uczniów klas I-III

„Bezpieczny numer 112”.

 

Konkurs odbył się 6 kwietnia. Wszyscy uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą

z zakresu pomocy poszkodowanemu. Ich zadaniem było nie tylko udzielanie odpowiedzi na pytania, lecz również odegranie scenki, prezentującej sposób postępowania podczas wypadków.

 

A oto zwycięzcy:

 

   I miejsce – Oliwia Szeląg z klasy III b

 II miejsce – Emilia Kowalska z klasy III a

III miejsce – Emilia Morawiec z klasy III a

 

Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!!!

 

 


 ROK SZKOLNY 2015 / 2016


 

ZA KAŻDĄ OKAZANĄ POMOC, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


 


 

Tradycją Szkolnego Koła TPD działającego przy naszej szkole są konkursy mikołajkowe.

W tym roku konkurs polegał na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej na temat „Współczesny Święty Mikołaj i jego pojazd” i był zaadresowany do uczniów klas I-III.

Do organizatora konkursu (pani Joanny Kowalskiej) spłynęło wiele ciekawych, bardzo oryginalnych i pomysłowych prac. Po długich obradach Jury wyłoniło zwycięzców, a także wyróżniło kilkoro dzieci.

Oto werdykt:

I miejsce: Natalka Zorzycka – klasa Ic

II miejsce: Emilka Pakuła – klasa Ic

III miejsce:(ex aequo) Daria Dylich – klasa IIb oraz Bartek Brzózka – klasa IIa.

 

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Wiktor Karoń, Nicola Toporek, Błażej Wilczek z klasy Ic,

Patryk Grabowski, Paweł Kozak z klasy IIa,

Łukasz Ryndziewicz, Oliwia Szeląg, Kacper Waszczyński z klasy IIb.

 

Zwycięzcom oraz osobom wyróżnionym gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

 


 


 ROK SZKOLNY 2014 / 2015


 1% DLA BYTOMSKICH DZIECI

 

MOŻESZ POMÓC BYTOMSKIM DZIECIOM


Aby pomóc dzieciom wystarczy, że w swojej deklaracji w rubryce: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) (rubryka M w PIT-28, O w PIT-36, N w PIT-36L, H w PIT-37 lub G w PIT-38) wpiszą Państwo nasz KRS

                              

 KRS 0000324716

 

Jeśli znajdzie się tam dopisek: DLA SP 44 IM. UNICEF , pieniądze przekazane zostaną naszej szkole.

Zachęcamy do pomocy i dziękujemy!

 


 

W ramach działalności Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na początku grudnia 2014r. w naszej szkole odbył się „Mikołajkowy konkurs plastyczny”. Organizatorem była pani Joanna Kowalska – opiekun Szkolnego Koła TPD.

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III. Zadaniem dzieci było wykonanie postaci, uwielbianego przez wszystkich, Świętego Mikołaja. Uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością. Prace można było podziwiać dzięki zorganizowanej wystawce.

 

 

 

Jury wyłoniło następujących laureatów:

 

 

 

I miejsce (ex aequo):

 

Julia Nowak (kl.Ia) oraz Łukasz Ryndziewicz (kl. Ib)

 

 

 

II miejsce :

 

Marcin Jagła (kl. IIIb)

 

 

 

III miejsce:

Nicole Mazur (kl. IIIb)

 

 

 

Przyznane zostały też wyróżnienia. Otrzymali je:

 

 

 

Bartek Brzózka (kl. Ia)

 

Nadia Krzyżanowska (kl. Ib)

 

Kacper Waszczyński (kl. Ib)

 

Oliwier Maciejewski (kl. Id)

 

 

 

Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz nagrody.

 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

 

 

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA TPD przy SP 44 w Bytomiu

na rok szkolny 2014/2015

 

 

Cel ogólny:

·        Pomoc dla uczniów najbardziej potrzebujących

Cele szczegółowe:

 • Ścisła współpraca z wychowawcami
 • Gromadzenie funduszy ze składek członkowskich
 • Zorganizowanie akcji charytatywnej
 • Pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów

 

 

Zadania do realizacji:

 

Termin realizacji:

 

 

Odpowiedzialni:

 

Uwagi:

 

 

 

Systematyczna współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy oraz rodzicami w celu zaznajomienia się z sytuacją materialną uczniów i ich potrzebami.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

 

Bieżące (wg potrzeb) zapewnianie obiadów szkolnych uczniom z rodzin najuboższych.

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

We współ-pracy z kierownikiem świetlicy.

 

 

 

 

Finansowanie podręczników i przyborów szkolnych niezbędnych do nauki.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

 

Umożliwianie uczniom udziału w życiu kulturalnym (wyjścia do kina, teatru, opery, itp.) poprzez wsparcie finansowe.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

 

Dofinansowywanie wycieczek. szkolnych.

 

 

cały rok

 

opiekun TPD

 

 

Zorganizowanie kolejnej edycji akcji „Uśmiech dziecka”.

 

 

listopad

2014

 

opiekun TPD

 

Akcja o charakte-rze lokalnym

 

Zorganizowanie uroczystości oraz przygotowanie upominków dla uczniów z okazji „Dnia Dziecka”.

 

 

 

czerwiec 2015

 

opiekun TPD

 

 

 

 

opiekun: mgr Joanna Kowalska

 

 

 


 

„Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy…”

 

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nieustannie pamięta o swoich podopiecznych. Szczególnie jednak pamięta o Nich przy okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W roku ubiegłym przygotowano dla dzieci pełne humoru przedstawienie teatralne, w którym zagrali nauczyciele naszej szkoły.

W roku bieżącym miał miejsce w naszej szkole „Dzień Sportu”, w czasie którego uczniowie doskonale bawili się, biorąc udział w zabawach ruchowych.  Niektórzy z nich zostali obdarowani paczuszkami ze słodyczami.

Jeszcze raz WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!


 

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół dzieci działa w szkole od wielu lat (pod egidą bytomskiego oddział TPD). Głównym celem naszej działalności jest pomoc najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły. Fundusze pozyskiwane przez Koło przeznaczane są między innymi na dofinansowywanie wycieczek, wyjazdów szkolnych, wyjść do kina, opery, teatru itp., ale także na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Co roku dzieci otrzymują również paczki z okazji "Mikołaja". Pod koniec każdego roku organizowana jest akcja "Uśmiech dziecka". Jest to zbiórka odzieży oraz artykułów, które trafiają do uczniów pochodzących z rodzin najmniej zamożnych. Opiekun Koła TPD na bieżąco współpracuje z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym.

 

Opiekunem Szkolnego Koła TPD jest mgr Joanna Kowalska