ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE    
rok szkolny 2017/2018 


PONIEDZIAŁEK

Nazwisko i imię nauczyciela

Godziny prowadzenia

 

 

Rodzaj zajęć

sala

1.

M. Szymik - Jaremko

1145-1230

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy Ia

wyrównawcze

zaplecze świetlicy

2.

J. Kowalska

1235-1320

Zabawa w teatr

 

koło artystyczne

24

3.

D. Domiczek

1245-1330

Potrafię więcej

 

wyrównawcze

23

4.

J. Szwajnoch

 

1245-1330

Czytam i rozumiem kl. 4d,

wyrównawcze

43

5.

K. Piotrowska

 

1330-1500

Trening uczenia się                     i techniki zapamiętywania

terapeutyczne

zaplecze świetlicy

6.

A. Szydełko

 

1340-1420

Zajęcia polonistyczne (7b)

rozwijające umiejętności

39

7.

E. Koptas

 

1340-1425

Wiem więcej

rozwijające umiejętności

40

8.

E. Koptas

 

1425-1510

Zajęcia matematyczne

wyrównawcze

40

9.

E. Dziendziel

1435-1520

Matematyka realna  (4a)

rozwijające zainteresowania

 

38

10.

S. Żychliński

1800-1900

Szkolny klub sportowy – program Ministerstwa Sportu                                    i Turystyki

koło sportowe

sala gimnastyczna

11.

I. Tarnowska

1045 - 1130

Biofeedback

terapeutyczne

zaplecze świetlicy

12.

P. Bieda

1435-1520

Zajęcia z języka angielskiego

Wyrównawcze

 

41

 

WTOREK

 

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Godziny prowadzenia

 

Nazwa

 

Rodzaj zajęć

sala

1.

D. Żaczek- Janicka

715- 800

Zajęcia z języka angielskiego

wyrównawcze

 

41

2.

I. Tarnowska

855-940

Chcę umieć więcej

wyrównawcze

zaplecze świetlicy

3.

A. Buczyńska

 

1135-1220

Zabawa w teatr

koło artystyczne

34

4.

A. Wantuch

 

1235-1320

New Art

koło artystyczne

25/sala zabaw

5.

A. Widawska

1430-1530

SKS – gry zespołowe

koło sportowe

sala gimnastyczna

6.

K. Matejczyk

 

1340-1425

Tropiciele przyrody

rozwijające zainteresowania

48

7.

P. Bieda

1435-1520

Zajęcia z języka angielskiego

wyrównawcze

 

41

8.

J. Przepadło

 

1530- 1645

(co 2 tygodnie)

Kółko turystyczne

koło turystyczne

50

 

 

 

 

ŚRODA

 

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Godziny prowadzenia

 

Nazwa

 

Rodzaj zajęć

sala

1.

J. Kowalska

 

1235-1320

Chcę umieć więcej (1b)

wyrównawcze

24

2.

M. Szymik - Jaremko

1245-1330

Mały Picasso

koło artystyczne (plastyczne)

25

3.

D. Domiczek

 

1245-1330

Ekoludek

koło ekologiczne

23

4.

K. Matejczyk

 

1425-1510

Przyroda – ja też ją znam

wyrównawcze

50

5.

J. Bańczyk

 

1520-1605

Zespół muzyczny „Cantare”

koło artystyczne

48

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

Nazwisko i imię nauczyciela

Godziny prowadzenia

Nazwa

Rodzaj zajęć

sala

1.

E. Dziendziel

700-745

Fizyka w doświadczeniach

 

koło fizyczne

38

2.

E. Koczar

1000-1045

Kółko teatralne „Gwiazdeczki”

koło artystyczne

stołówka

3.

E. Koczar

1045-1130

Chcę wiedzieć więcej

 

wyrównawcze

stołówka

4.

J. Szwajnoch

800-845

Czytam i rozumiem

 

wyrównawcze

43

5.

E. Banasz

1245-1330

Zajęcia z matematyki „Już wiem”(kl.4)

wyrównawcze

47

6.

E. Banasz

1345-1425

Umiem więcej (kl.7)

 

wyrównawcze

47

7.

A. Wantuch

1235-1320

Chcę wiedzieć więcej

Wyrównawcze

 

24

8.

A. Szydełko

1340-1420

Zajęcia z języka polskiego

 

wyrównawcze

39

9.

G. Chyrek

K. Działach

1435-1520

Kółko czytelniczo-teatralne

koło artystyczne

biblioteka

10.

A Gacka

1435-1500

Zajęcia informatyczne (kl.7)

wyrównawcze

pracownia komputerowa

11.

S. Żychliński

1800-1900

Szkolny klub sportowy – program Ministerstwa Sportu                        i Turystyki

koło sportowe

sala gimnastyczna

12.

B. Wadowska

1430-1530

Zajęcia plastyczne

 

Rozwijające umiejętności

42

13.

K. Magdziorz

1230-1315

Matematyka na wesoło

Koło matematyczne

 

3

 

PIĄTEK

 

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Godziny prowadzenia

 

Nazwa

 

Rodzaj zajęć

sala

1.

K. Działach

G. Chyrek

800-845

Kółko czytelniczo-teatralne

koło artystyczne

biblioteka

2.

K. Magdziorz

 

1130-1215

Potrafię więcej

wyrównawcze

25

3.

A. Buczyńska

 

1135-1220

Potrafię więcej

wyrównawcze

34

4.

A. Labus

 

1430-1515

Chcę i mogę (biologia)

rozwijające umiejętności

50

5.

D. Żaczek-Janicka

1430-1515

Fly High

rozwijające umiejętności

41

 

6

P. Bieda

1340-1425

Zajęcia z języka angielskiego

Rozwijające umiejętności

43

 

 

 

 

 

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

rok szkolny 2016/2017

 

PONIEDZIAŁEK


 

Nazwisko i imię

nauczyciela

 

 

Godziny

prowadzenia

 

Rodzaj zajęć

 

Sala

1

Tarnowska Iwona

 

1145 - 1230

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

32

2

Szymik – Jaremko Małgorzata

1145 - 1230

Zajęcia plastyczne „Mały Picsso”

25

 

3

Szydełko Agata

1245 - 1330

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

43

4

Piotrowska Katarzyna

 

1330 - 1500

Zajęcia logopedyczne

gabinet

pedagoga

5

Bańczyk Janina

1330 - 1500

raz w miesiącu

Zajęcia artystyczne (plastyczne)

48

6

Buczyńska Aneta

1145 - 1230

„Mały artysta” – zajęcia plastyczne

 

34

  

WTOREK


 

Nazwisko i imię

nauczyciela

 

 

Godziny

prowadzenia

 

Rodzaj zajęć

 

Sala

1

Magdziorz  Klaudia

 

1230 - 1335

Chcemy czytać i pisać poprawnie – zajęcia z języka polskiego.

38

2

Matejczyk Krystyna

 

1340 - 1425

Przyroda jest ciekawa. Koło przyrodniczo-ekologiczne

50

3

Widawska Anna

 

1330 - 1500

Zajęcia sportowe

sala

gimnastyczna

4

Gacka Aleksandra

 

1340 - 1425

Zajęcia komputerowe

pracownia

komputerowa

5

Bańczyk Janina

 

1430 - 1515

Zajęcia artystyczne muzyczne

48

6

Tworek Teresa

1340 - 1425

raz w miesiącu

Koło turystyczne

 

39

7

Ościk Aneta

1340 - 1425

raz w miesiącu

Klub Europejski „Eurokids”

41

 

ŚRODA


 

Nazwisko i imię

nauczyciela

 

 

Godziny

prowadzenia

 

Rodzaj zajęć

 

Sala

1

Koczar Ewa

 

1045 - 1130

Kółko teatralne „Gwiazdeczki”

świetlica

2

Kowalska Joanna

 

1235 - 1320

Zajęcia teatralne „Mała kurtyna”

24

3

Magdziorz Klaudia

 

1230 - 1325

Zajęcia wyrównujące  braki edukacyjne

38

4

Domiczek Danuta

 

1245 - 1330

Kółko ekologiczne „Ekoludek”

23

5

Wantuch Anna

 

1245 - 1330

Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne

25

6

Koptas Ewa

 

1340 - 1520

Zajęcia z matematyki

40

7

Działach Klaudia

 

1430 - 1530

Klub Przyjaciół Biblioteki Szkolnej

biblioteka

szkolna

8

Kubiak  Mariusz

1530 - 1630

Koszykówka

 

sala

gimnastyczna

9

Matejczyk Krystyna

 

1340-1425

Zajęcia z przyrody dla klas IV-VI

50

 

CZWARTEK


 

Nazwisko i imię

nauczyciela

 

 

Godziny

prowadzenia

 

Rodzaj zajęć

 

Sala

1

Kowalska Joanna

 

1135 - 1220

„Chcę umieć więcej” – zajęcia wyrównujące braki

24

2

Tarnowska Iwona

 

1235 - 1320

Zajęcia rozwijające umiejętności pierwszoklasisty

32

3

Koczar Ewa

 

1235 - 1320

„Umiem więcej” – zajęcia wyrównujące braki edukacyjne

33

4

Banasz Edyta

 

1430 - 1515

„Już wiem!” – zajęcia z matematyki dla klas Via i VIb

47

5

Serafin Justyna

 

800 - 845

Kółko ortograficzne

39

6

Pyka Elżbieta

950 – 1035

1145 - 1230

Zajęcia z języka angielskiego (klasy II-III)

32

7

Leszczyńska  Alicja

1340 - 1425

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. IV-VI

 

39

8

Serafin Justyna

1340 - 1425

„Chcę więcej” – zajęcia wyrównujące braki edukacyjne

 

40


PIĄTEK


 

Nazwisko i imię

nauczyciela

 

 

Godziny

prowadzenia

 

Rodzaj zajęć

 

Sala

1.

Domiczek Danuta

 

855 - 940

„Potrafię więcej” – zajęcia wyrównawcze

23

2.

Szymik – Jaremko Małgorzata

 

1145 - 1230

„Piszę, czytam i rachuję” – zajęcia wyrównawcze

25

3.

Serafin Justyna

 

1245 - 1330

„Chcę więcej” – zajęcia wyrównujące braki edukacyjne

39

4.

Ościk Aneta

 

1245 - 1330

co dwa tygodnie

English Helpline

41

5.

Migot Andrzej

 

1245 - 1330

Kółko historyczne.

Towarzystwo Przyjaciół Bytomia (raz w miesiącu)

43

6.

Żychliński Sławomir

1400 - 1500

Zespołowe gry sportowe

sala

gimnastyczna

7.

Banasz Edyta

 

1430 - 1515

„Wszystko umiem” – zajęcia z matematyki dla klasy 5b

48

8.

Kubiak Mariusz

1600-1730

Koszykówka

 

hala

ul. Kosynierów

9.

Buczyńska Aneta

1145 - 1230

Zajęcia dydaktyczne  wyrównujące braki edukacyjne

 

34