Instrukcja korzystania z BIP

STRONA GŁÓWNA » Instrukcja korzystania z BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 44
im. UNICEF w Bytomiu składa się z :

MENU
Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu podmiotu, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP.
Nazwa każdej kategorii zapisana jest osobno, jedna pod drugą i tworzy kolumnę menu. Wybór danego działu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści.
W przypadku bardziej obszernych działów, informacje są dodatkowo pogrupowane w poddziałach.


POLE PUBLIKACJI TREŚCI
Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.