MAJĄTEK PUBLICZNY

Szkołę utrzymuje Gmina Bytom. Gospodarka finansowa jest prowadzona na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta.

Aktualne podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

   (tekst jednolity - Dz.U., 2021 poz. 305)

 

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

   (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 38)

 

- Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

   (tekst jednolity – Dz.U. 2021 poz. 217)

 

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

   (tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 289)