Projekt edukacyjny - Lekcje z klasą.

Projekt edukacyjny - "Lekcje z klasą"

W roku szkolnym 2018/2019 klasa II c przystąpiła do projektu edukacyjnego „Lekcje z klasą” z programu „Scenariusze lekcji”, który jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Udział w projekcie pozwoli dzieciom nauczyć się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. Cykl lekcji w ramach projektu ma dostarczyć uczniom wiele radości i zintegrować grupę.
Pierwszy etap mamy już za sobą. Podczas lekcji „ Dlaczego trudno nam się skoncentrować”, uświadomiliśmy sobie, że nasze myśli i nastawienie mają duży wpływ na działanie, czyli np. wykonanie danego zadania. Emocje, myśli, wspomnienia, plany mogą zasłaniać nam zadanie, utrudnić jego wykonanie. Co zrobić? Włączyć wycieraczki, czyli uświadomić sobie, co przeżywamy w danej chwili i zupełnie świadomie skierować myśli na zadanie wymagające koncentracji. Lekcja była bardzo ciekawa, obejrzeliśmy film, posłuchaliśmy opowiadania o chłopcu, który miał problem z wykonaniem zadania domowego. Pomogliśmy mu, sami te zadania wykonywaliśmy m.in. szukaliśmy różnic między dwoma rysunkami, z zawiązanymi oczami lepiliśmy bałwanka. Wytężaliśmy słuch, aby z nagrania różnych głosów policzyć ile razy pojawi się dźwięk klaksonu samochodu i dźwięk karetki pogotowia. Na koniec otrzymaliśmy kartkę z wskazówkami jak poradzić sobie z wykonaniem trudnego zadania. Czekamy na kolejne lekcje.

 

11 listopada zrealizowano lekcje: Jak ludzie przeżywają emocje? Przed zajęciami uczniowie mieli obserwować w jaki sposób ludzie wyrażają swoje emocje, uczucia (gdy są zadowoleni, radośni lub smutni, źli, przestraszeni) – jakie robią miny, gesty, co mówią?

Na początku lekcji został wyświetlony film  - Jak tropić emocje? w filmie Detektyw Empatia opowiedziała czym się zajmuje, czy zwierzęta mają emocje. Następnie dzieci wypowiadały się na temat obejrzanego filmu. Zabawa ruchowa: Spójrz z innej perspektywy pozwoliła uczestnikom poznać nietypowe perspektywy, z których mogli obserwować się nawzajem. W czasie lekcji zostały dzieciom wyświetlone sytuacje, w których ludzie przeżywają różne emocje. Ich zadaniem było przyporządkowanie odpowiednich emocji. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. W ćwiczeniu dramowym uczniowie chętnie wcielili się w role postaci ze scenek. W podsumowaniu zajęć odbyła się rozmowa o tym  jak każdy z nas może okazywać emocje. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że są pewne granice: zasady wyrażania emocji powinny obejmować bezpieczeństwo własne i innych osób. Zabawa ruchowa „Wskaźnik emocji” cieszyła się dużym zainteresowanie. Na znak dzieci wytupały emocje (energie) z taką siłą, która pokazała jak dużo energii mają po zajęciach. Na zadanie domowe uczniowie mieli przez godzinę być detektywami w swojej rodzinie i spróbować wytropić jak najwięcej emocji. Główne cele zajęć zostały zrealizowane, uczniowie potrafią nazwać emocje (radość, smutek, strach, wstyd, zdziwienie).

 

28.01.2019r. Odbyła się lekcja - „Jak ukryć emocje w filiżance”. Była to lekcja bardzo ciekawa. Na zajęciach uczniowie uczyli się wyrażać emocje w rozmowie, eksperymentowali   z własną ekspresją słowną, mimiką, gestem. Kodowali emocje przy pomocy kolorów. Motywem przewodnim były filiżanki, symbolizujące różne emocje. Uczniom został pokazany film, który tłumaczył w jaki sposób niektóre przedmioty mogą oddziaływać na emocje. Główny cel zajęć został osiągnięty: Uczeń zwiększył swoje kompetencje w zakresie komunikacji w grupie.

„Jak wydobywa się emocje” - lekcja odbyła się 04.03.2019r. Na zajęciach dzieci przekonały się, że emocje można wyrażać na różne sposoby. W pierwszej fazie lekcji nauczyciel pokazał uczniom film na temat ekspresji emocji w tańcu. Był on doskonałym wprowadzeniem do dalszej części lekcji. Zabawa „Wszystkie emocje mają swoją przyczynę” miała na celu pokazać, że wszystkie emocje mają swoje źródło w sytuacjach, które spotykają nas w życiu codziennym. Zabawa metodą sytuacyjną „Jak wydobywa się emocje” bardzo się dzieciom spodobała. Uczniowie grając na różnych instrumentach tworzyli akompaniament do ścieżki dźwiękowej, próbując wyrazić poszczególne emocje. Kolejną zabawą było „Wyrażenie emocji poprzez sztukę”, której celem było zachęcenie do wyrażania przez dzieci emocji w formie ekspresji plastycznej, jaką jest malowanie farbami. Główne cele lekcji zostały zrealizowane: Uczeń potrafi wyrażać emocje przy użyciu wybranych technik artystycznych.

 

Script logo