Projekt edukacyjny - Lekcje z klasą.

Projekt edukacyjny - "Lekcje z klasą"

W roku szkolnym 2018/2019 klasa II c przystąpiła do projektu edukacyjnego „Lekcje z klasą” z programu „Scenariusze lekcji”, który jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Udział w projekcie pozwoli dzieciom nauczyć się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. Cykl lekcji w ramach projektu ma dostarczyć uczniom wiele radości i zintegrować grupę.
Pierwszy etap mamy już za sobą. Podczas lekcji „ Dlaczego trudno nam się skoncentrować”, uświadomiliśmy sobie, że nasze myśli i nastawienie mają duży wpływ na działanie, czyli np. wykonanie danego zadania. Emocje, myśli, wspomnienia, plany mogą zasłaniać nam zadanie, utrudnić jego wykonanie. Co zrobić? Włączyć wycieraczki, czyli uświadomić sobie, co przeżywamy w danej chwili i zupełnie świadomie skierować myśli na zadanie wymagające koncentracji. Lekcja była bardzo ciekawa, obejrzeliśmy film, posłuchaliśmy opowiadania o chłopcu, który miał problem z wykonaniem zadania domowego. Pomogliśmy mu, sami te zadania wykonywaliśmy m.in. szukaliśmy różnic między dwoma rysunkami, z zawiązanymi oczami lepiliśmy bałwanka. Wytężaliśmy słuch, aby z nagrania różnych głosów policzyć ile razy pojawi się dźwięk klaksonu samochodu i dźwięk karetki pogotowia. Na koniec otrzymaliśmy kartkę z wskazówkami jak poradzić sobie z wykonaniem trudnego zadania. Czekamy na kolejne lekcje.

 

Script logo