klik>>> Rekrutacja 2024/25 <<>> Rekrutacja 2024/25 <<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła dla Rodziców - 27.03

Szkoła dla Rodziców - 27.03

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 27 marca 2024 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania: „ Jak rozwiązywać sytuacje trudne w rodzinie”

Spotkanie prowadzą specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu – Agata Susek-Kaczyńska i Agnieszka Niżnik-Golda.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.live.com/meet/94413797673972?p=c90XX3Y9ohH8sxMA

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 14 lutego 2024 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:  „ Uparte dzieci – od konfliktu do współpracy”

Spotkanie prowadzą specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Joanna Świerczek, Natalia Dziechciarz.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc5MWRmMDItYmI2Mi00MzRiLTllMGItODNjMGNkZjVhODc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 17 stycznia 2024 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania: „ Jak zrozumieć i mądrze wspierać dziecko LGBT ?”

Spotkanie prowadzą psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Agnieszka Petka i Dominika Rojek-Bąk.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU2NTEzOGUtMWNmMy00OTZlLTkwMGEtZDFkYTk4N2EwMWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 13 grudnia 2023 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„ Dieta sensoryczna – co to takiego. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w domu

Spotkanie prowadzi pedagog, terapeuta integracji sensorycznej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Ilona Nitychoruk-Piekarz.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM0YWNhMTMtN2JmNC00MjI3LTgxNmUtNGU5OGMzODAwODVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 29 listopada 2023 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„ Nastolatek w kryzysie  – jak skutecznie reagować ?”

Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Sylwia Tymińska, Agata Susek-Kaczyńska.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY5NzZiY2UtNTU0OS00MjEyLThhMTgtY2ZkNmI5OWY2Yzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

 

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla Rodziców", które odbędzie się 8 listopada 2023 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„ Dysleksja – o czym każdy rodzic powinien wiedzieć 

Spotkanie poprowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Bytomiu Jolanta Szurgacz, Katarzyna Czwiertnia.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFhMjE3MjQtMmJlMS00NjdiLTk0ZTItOGRhY2YyODI2Njc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Data dodania: 2024-03-27 15:02:14
Data edycji: 2024-03-27 15:03:18
Ilość wyświetleń: 249

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej