klik>>> Rekrutacja 2024/25 <<>> Rekrutacja 2024/25 <<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Konkurs! Konkurs!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:

W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi

 

            Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły wśród uczniów klas I - III, a także pobudzenie ich wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerszym forum.

Temat konkursu: W moim mieście czuję się bezpiecznie - jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi

Interpretacja tematu jest dowolna.

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie  A4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy i klasę do której uczęszcza uczeń.
 3. Prace należy przekazać organizatorom (p. Joanna Kowalska i p. Ewa Koczar) w terminie do 7 października 2023 r.
 4. Prace przekazane po terminie, wykonane niesamodzielnie, zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.

Zasady przyznawania nagród

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Jury powołuje Organizator.
 2. Kryteria oceny prac: samodzielność, zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez jury.
 4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 października 2023 r.
 8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Data dodania: 2023-09-19 10:19:39
Ilość wyświetleń: 132

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej