klik>>> Rekrutacja 2024/25 <<>> Rekrutacja 2024/25 <<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin konkursu plastycznego „DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA”

Regulamin konkursu plastycznego „DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA”

Regulamin konkursu plastycznego „DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA”

 

Cele :

- popularyzacja praw dziecka oraz umożliwienie dzieciom przedstawienia pokojowego wizerunku świata w interesującej formie

- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych,

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

 

Warunki konkursu :

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 I kategoria: klasy I – III

II kategoria: klasy IV – VIII.

 

Założenia organizacyjne :

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Format: A3. Technika dowolna.
 4. Każda praca powinna posiadać metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza uczeń.
 5. Prace należy przekazać organizatorom w terminie do 17 listopada 2023 r.

Uczniowie klas I-III prace przekazują Pani Anecie Buczyńskiej lub Pani Joannie Kowalskiej.

Uczniowie klas IV – VIII prace przekazują Pani Edycie Banasz lub Pani Ewie Koptas.

 1. Prace przekazane po terminie, zniszczone - nie będą oceniane.
 2. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wyeksponowane na terenie szkoły oraz (fotografia) na stronie internetowej placówki.
 3. Przystąpienie do konkursu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu.

Zasady przyznania nagród :

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa.
 2. Dla każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody główne za I, II oraz III miejsce.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

Data dodania: 2023-11-08 10:06:43
Data edycji: 2023-11-08 10:07:21
Ilość wyświetleń: 309

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej