klik>>> Rekrutacja 2024/25 <<>> Rekrutacja 2024/25 <<
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „I JA MAM TALENT”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „I JA MAM TALENT”

Cele konkursu:

- odkrywanie i promowanie talentów,

- rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów,

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Formy prezentacji:

- śpiew (soliści oraz zespoły wokalne i zespoły muzyczne – do 8 osób),

- taniec (solo oraz grupy taneczne – do 8 osób),

- recytacja,

- gra na instrumentach,

- pokaz sprawności fizycznej,

- prace plastyczne i techniczne,

- inne formy aktywności scenicznej.

  Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział: wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przejdą przesłuchania wstępne.
 2. Przesłuchania wstępne, dopuszczające uczestników do publicznego występu, odbędą się w dniach 13. 03– 18.03.2024r. (dokona ich wychowawca klasy, który wyłoni maksymalnie dwóch reprezentantów lub dwie grupy uczniów z klasy).
 3. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 19 marca 2024r. u p. Janiny Bańczyk i  Ewy Koczar.
 4. Występ (prezentacja) nie może zawierać treści wulgarnych i musi być dostosowany do wieku uczestnika.
 5. Prezentacja sceniczna nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczestników.
 6. Prezentacja nie może być dłuższa niż 7 minut z wyłączeniem przedstawień teatralnych.
 7. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik (CD, pendrive) z nagraniem podkładu muzycznego najpóźniej na dzień przed występem (w celu sprawdzenia jego możliwości odtwórczych).
 8. Organizator zapewnia w miarę swoich możliwości technicznych wyłącznie sprzęt nagłaśniający.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu bez podawania przyczyn.
 10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
 11. Komisja dokona wyboru trzech laureatów w kategoriach klas: 1 – 3 i 4 - 8 oraz przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 12. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którzy uzyskają wyróżnienia.
 13. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 27 marca 2024r.

 

Organizatorzy:

Janina Bańczyk, Ewa Koczar

 

Data dodania: 2024-03-12 17:28:23
Data edycji: 2024-03-12 17:29:06
Ilość wyświetleń: 81

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Strefa nauczyciela

dostęp zabezpieczony hasłem
Zobacz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej