Czcionka:

A+A-

Kontrast:

‼️‼️ Uwaga konkurs ‼️‼️

‼️‼️ Uwaga konkurs ‼️‼️

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem „Bezpieczne wakacje”

Organizatorzy:

Magdalena Czupryńska, Karolina Rogowska

Cele konkursu:

1. Kształtowanie świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu,

ogrodzie, w górach, nad wodą itp.

2. Promocja bezpiecznych form zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego

czasu.

3. Zapoznanie z różnorodnością form plastycznych.

4. Rozwijanie zdolności dzieci.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III

2. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

 1) Kategoria I - klasy I

 2) Kategoria II - klasy II

 3) Kategoria III - klasy III

3. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu popularyzacji

konkursu oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie szkoły.

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu

warunków niniejszego regulaminu.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

1. Praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem „Bezpieczne wakacje.”

2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika,

collage, wycinanka, itp.) w formacie A4

3. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca jej autora: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ

KLASA

4. Prace konkursowe należy składać w sali nr 24 do dnia 31 maja 2023 r.

u Pani Joanny Kowalskiej.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

2. Komisja konkursowa ocenia prace plastyczne i ustala listę laureatów w poszczególnych

kategoriach wiekowych.

3. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

• zgodności z tematem konkursu

• estetyka wykonanej pracy

• pomysłowość

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca

Data dodania: 2023-05-09 20:11:25
Data edycji: 2023-05-10 12:16:38
Ilość wyświetleń: 53

Konkursy

Regulamin konkursu plastycznego „SPOD ZNAKU ORŁA JESTEŚMY''
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasza szkoła jest społecznością UCZNIÓW, którzy rozumieją, że wiedza oraz zdobyte umiejętności są skarbem pozwalającym żyć godnie i uczciwie dla siebie i dla innych. NAUCZYCIELI i PRACOWNIKÓW, którzy zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiają uczniom samorealizację w poczuciu akceptacji i wzajemnej tolerancji. RODZICÓW i OPIEKUNÓW, którzy kochają mądrze i są współautorami sukcesów swoich dzieci oraz partnerami w działaniach szkoły.

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook