INNOWACJA PEDAGOGICZNA - "W NASZYM REGIONIE"

INNOWACJE REALIZOWANE W SZKOLE » INNOWACJA PEDAGOGICZNA - "W NASZYM REGIONIE"

Ogólne informacje:

Innowacja „W naszym regionie” jest przeznaczona do realizacji w klasie 2a i 3b. Jej głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi najmłodszym uczniom na walory naszego regionu, bogactwo jego tradycji i historii. Cel ten pragniemy osiągnąć wzbogacając dotychczas realizowaną tematykę z zakresu edukacji regionalnej poprzez uczestnictwo w wycieczkach, popularyzację filmów promujących najbliższe środowisko, organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, zapoznanie z legendami oraz gwarą śląską. Innowacja pedagogiczna „W naszym regionie” będzie realizowana od września 2017r. do stycznia 2018r w ramach godzin dydaktycznych.


Wszystkie zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/KufV3cASBKqKgMN72


1. Poznajemy historię naszej szkoły.
2. Zwiedzamy i poznajemy historię Szombierek.

 • Spacer pod kapliczkę w Szombierkach.


 

 

 • Wycieczka pod szyb Krystyna.

 

 • Czytanie przez dzieci "Bajki o Kopciuszku" M. Hałasia.

 

 • Wycieczka do zabytkowego parku Fazaniec.


 • Wysłuchanie historii "Gród na Wzgórzu" M.Hałasia czytanej przez nauczyciela.3. Miejsca, które warto odwiedzić w naszej dzielnicy.

 • Opracowanie planu dzielnicy z zaznaczeniem najciekawszych historycznie miejsc.

4. Rodowód herbu naszego miasta.

 • Plastyczne przedstawienie herbu. 


5. Zwiedzamy i poznajemy Bytom.

 • Zapoznanie z materiałami dostępnymi na stronach internetowych:

                - Bytomski rynek z roku 1903 - "ożywiona pocztówka",
                - Bytom z roku 1921, Plac Franciszka Józefa - "ożywiona pocztówka",
                - Zabytkowe parki Bytomia.

 

 • Odwiedzanie miejsc historycznych.

                  - Rynek i bytomski lew

               

                   - Park miejski im. Franciszka Kachla • Miejsca, które warto zapamiętać.

                - Malarskie refleksje z wycieczek.

 

6. Życie dawnych bytomian

 

 • Legendy i podania związane z historią miasta i życiem mieszkańców.

 

 


- Czytanie wybranych tekstów przez rodziców.

 

- Bohaterowie śląskich legend – praca plastyczna.


 

 • Miejsca, które warto odwiedzić. Wizyta w Muzeum Górnośląskim.

 

- Zwiedzanie wystawy stałej - Z życia ludu śląskiego XIX – XX wieku oraz wystaw czasowych.

 

 • Tradycyjne potrawy śląskie.

 

- Przygotowanie wodzionki.

 

 

 • Śląskie muzykowanie.

 

- Nauka gry na grzebieniu.


 

 

 • Zabawy na śląskim podwórku

 

- Przypomnienie i praktyczne wykorzystanie zapomnianych wyliczanek i zabaw.


 

- Omówienie i poznanie zasad gry – Klipa.

 

- Zasady gry w Ciuciubabkę – wspólna zabawa.


 

- Poznanie zasad i wspólna zabawa Gra w paciorki.


 


- Poznanie zasad gry w Kapsle – wspólna zabawa.

 

7. Po naszymu, czyli po śląsku

 

 • Bery i bojki śląskie

 

- Poznanie najpopularniejszych słów i zwrotów w gwarze śląskiej.


 

- Czytamy w gwarze legendę Skarbnik, górnik i piętok.


 

- Wysłuchanie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima w gwarze śląskiej w wykonaniu M. Szołtyska.


 


- Spotkanie autorskie – Marek Szołtysek.


 


8. Śląskie tradycje i zwyczaje

 

 • Zwyczaje i obrzędy śląskie.

 

- Dzień Świętej Barbary, patronki górników – film edukacyjny. Praca plastyczna .

 

- Poznanie postaci Świętej Łucji (13 grudnia) wróżby dotyczące urodzaju i pogody w następnym roku – przybliżenie postaci i film edukacyjny.


 

- Rok cały w obrzędy oplatany - lekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu.


 

- Omówienie wybranych zwyczajów śląskich: tradycyjne potrawy (czarne kluski, rolady wołowe, czerwona kapusta, moczka, szałot), tyta, urodziny, Mikołaj, Dzieciątko.

9. Podsumowanie innowacji

 • Znani mieszkańcy dawnego Bytomia

- poznanie postaci księdza Józefa Szafranka


- szlakiem Matki Ewy - film edukacyjny10. Prezentacja lapbooków przygotowanych przez dzieci i przekazanie ich do biblioteki szkolnej


11. Wystawienie przedstawienia na podsumowanie innowacji


 

Opracowanie: Iwona Tarnowska, Ewa Koczar

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

„W NASZYM REGIONIE” – PROGRAMU EDUKACJI REGIONALNEJ DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO

 

PROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU

 

 

 

           Innowacja pedagogiczna „W naszym regionie” była realizowana w wymiarze od 5 do 10 godzin miesięcznie od września 2017r. do stycznia 2018r. w ramach godzin dydaktycznych. Łączyła edukację przyrodniczą, społeczną, muzyczną, polonistyczną i plastyczną. Ponadto, cześć treści realizowanych było podczas godzin pozalekcyjnych w ramach zajęć grupy teatralnej „Gwiazdeczki”.

 

         Niniejsza innowacja pedagogiczna posłużyła kształtowaniu postawy przywiązania do najbliższego regionu, zwróciła uwagę najmłodszym uczniom na jego walory, bogactwo tradycji i historii, rozwinęła w nich emocjonalny stosunek do naszego dziedzictwa. Powrót do okresu świetności naszego miasta pozwolił wyrobić w uczniach poczucie dumy i przynależności do społeczności lokalnej, a rozszerzenie treści o najbliższy region, szacunek i więź z miejscem, w którym żyjemy.

 

         Wszystkie cele i działania zawarte w harmonogramie innowacji pedagogicznej „W naszym regionie” zostały zrealizowane.

 

         Działania uczniów podczas realizacji programu innowacji były na bieżąco prezentowane w formie fotograficznej na stronie internetowej szkoły. Po zakończeniu realizacji zadań odbyło się uroczyste podsumowanie, na które zostali zaproszeni rodzice i opiekunowie. Gościom zaprezentowano przedstawienie teatralne w gwarze śląskiej, oparte na motywach baśni o Królewnie Śnieżce, przygotowane przez dzieci lapbooki, których treści dotyczyły naszego miasta i najbliższego regionu oraz prezentację multimedialną. Zaproszeni goście bardzo pozytywnie wyrażali się o przeprowadzonej innowacji. W swoich wypowiedziach podkreślali dużą znajomość najbliższej okolicy przez dzieci, a zwłaszcza jej rysu historycznego oraz zainteresowanie gwarą śląską. Zwrócili również uwagę na tradycyjne potrawy śląskie, o które często upominają się dzieci w domu. Wspominali również wodzionkę, którą przygotowały im pociechy. Z zainteresowaniem przeglądali przygotowane przez uczniów, we współpracy z rodzicami, lapbooki. Podziwiali młodych aktorów za trudną sztukę aktorską oraz ich znajomość gwary śląskiej, która dla wielu z nich jest obca.

 

WNIOSKI:

 

Program innowacji pedagogicznej „W naszym regionie” może być realizowany przez innych nauczycieli naszej szkoły.

 

 


 

                 PODSUMOWANIE- INNOWACJA „W NASZYM REGIONIE” W LICZBACH

 

Innowacja pedagogiczna „W naszym regionie” była realizowana przez 5 miesięcy: od września 2017r. do stycznia 2018r. W każdym miesiącu poświęcaliśmy na jej realizację podczas zajęć od 5 do 10 godzin. Dodatkowo kółko teatralne „Gwiazdeczki” przygotowywało przedstawienie w czasie 12 godzin.

 

W ramach zajęć byliśmy w 9 ciekawych miejscach w naszym mieście: w parku Fazaniec, pod szybem Krystyna, pod Elektrociepłownią Szombierki, pod kapliczką w Szombierkach, na Wzgórzu Małgorzatki, na bytomskim rynku, w parku im. F. Kachla, w Muzeum Górnośląskim i w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wykonaliśmy 6 prac plastycznych: rysunek szkoły, plan dzielnicy, herb Bytomia, rysunek „Bohaterowie śląskich legend”, stroje śląskie, malarskie refleksje z wycieczek. Obejrzeliśmy 7 filmów edukacyjnych: „Bytomski Rynek”, „Plac Franciszka Józefa”, „Zabytkowe parki”, „Święta Barbara”, „Święta Łucja”, „Ksiądz Szafranek”, „Szlakiem Matki Ewy”. Wysłuchaliśmy 8 legend i podań związanych z naszym regionem: o kapliczce w Szombierkach, o śląskim Kopciuszku, o grodzie na Wzgórzu, o Skarbniku, górniku i piętoku, a także wierszy po śląsku 2 autorów: Brzechwy i Tuwima. Gościliśmy 1 znanego człowieka: pisarza i dziennikarza Marka Szołtyska. Przypomnieliśmy sobie 4 zwyczaje i tradycje śląskie: charakterystyczne potrawy, tytę, Dzieciątko, urodziny. Poznaliśmy 20 słów i 5 wyliczanek w gwarze śląskiej. Bawiliśmy się w 4 pochodzące ze Śląska gry: w klipę, w ciuciubabkę, w grę w paciorki, w kapsle. Graliśmy na 1 instrumencie- na grzebieniu. Samodzielnie przygotowaliśmy 1 śląską potrawę- wodzionkę. Z naszych działań wykonaliśmy dokumentację fotograficzną- 228 zdjęć, z których część znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły, a pozostałe w udostępnionym albumie.