INNOWACJA PEDAGOGICZNA - "W NASZYM REGIONIE"

Ogólne informacje:

Innowacja „W naszym regionie” jest przeznaczona do realizacji w klasie 2a i 3b. Jej głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi najmłodszym uczniom na walory naszego regionu, bogactwo jego tradycji i historii. Cel ten pragniemy osiągnąć wzbogacając dotychczas realizowaną tematykę z zakresu edukacji regionalnej poprzez uczestnictwo w wycieczkach, popularyzację filmów promujących najbliższe środowisko, organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, zapoznanie z legendami oraz gwarą śląską. Innowacja pedagogiczna „W naszym regionie” będzie realizowana od września 2017r. do stycznia 2018r w ramach godzin dydaktycznych.


Wszystkie zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/KufV3cASBKqKgMN72


1. Poznajemy historię naszej szkoły.
2. Zwiedzamy i poznajemy historię Szombierek.

 • Spacer pod kapliczkę w Szombierkach.


 

 

 • Wycieczka pod szyb Krystyna.

 

 • Czytanie przez dzieci "Bajki o Kopciuszku" M. Hałasia.

 

 • Wycieczka do zabytkowego parku Fazaniec.


 • Wysłuchanie historii "Gród na Wzgórzu" M.Hałasia czytanej przez nauczyciela.3. Miejsca, które warto odwiedzić w naszej dzielnicy.

 • Opracowanie planu dzielnicy z zaznaczeniem najciekawszych historycznie miejsc.

4. Rodowód herbu naszego miasta.

 • Plastyczne przedstawienie herbu. 


5. Zwiedzamy i poznajemy Bytom.

 • Zapoznanie z materiałami dostępnymi na stronach internetowych:

                - Bytomski rynek z roku 1903 - "ożywiona pocztówka",
                - Bytom z roku 1921, Plac Franciszka Józefa - "ożywiona pocztówka",
                - Zabytkowe parki Bytomia.

 

 • Odwiedzanie miejsc historycznych.

                  - Rynek i bytomski lew

               

                   - Park miejski im. Franciszka Kachla • Miejsca, które warto zapamiętać.

                - Malarskie refleksje z wycieczek.

 

6. Życie dawnych bytomian

 

 • Legendy i podania związane z historią miasta i życiem mieszkańców.

 

 


- Czytanie wybranych tekstów przez rodziców.

 

- Bohaterowie śląskich legend – praca plastyczna.


 

 • Miejsca, które warto odwiedzić. Wizyta w Muzeum Górnośląskim.

 

- Zwiedzanie wystawy stałej - Z życia ludu śląskiego XIX – XX wieku oraz wystaw czasowych.

 

 • Tradycyjne potrawy śląskie.

 

- Przygotowanie wodzionki.

 

 

 • Śląskie muzykowanie.

 

- Nauka gry na grzebieniu.


 

 

 • Zabawy na śląskim podwórku

 

- Przypomnienie i praktyczne wykorzystanie zapomnianych wyliczanek i zabaw.


 

- Omówienie i poznanie zasad gry – Klipa.

 

- Zasady gry w Ciuciubabkę – wspólna zabawa.


 

- Poznanie zasad i wspólna zabawa Gra w paciorki.


 


- Poznanie zasad gry w Kapsle – wspólna zabawa.

 

7. Po naszymu, czyli po śląsku

 

 • Bery i bojki śląskie

 

- Poznanie najpopularniejszych słów i zwrotów w gwarze śląskiej.


 

- Czytamy w gwarze legendę Skarbnik, górnik i piętok.


 

- Wysłuchanie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima w gwarze śląskiej w wykonaniu M. Szołtyska.


 


- Spotkanie autorskie – Marek Szołtysek.


 


8. Śląskie tradycje i zwyczaje

 

 • Zwyczaje i obrzędy śląskie.

 

- Dzień Świętej Barbary, patronki górników – film edukacyjny. Praca plastyczna .

 

- Poznanie postaci Świętej Łucji (13 grudnia) wróżby dotyczące urodzaju i pogody w następnym roku – przybliżenie postaci i film edukacyjny.


 

- Rok cały w obrzędy oplatany - lekcja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu.


 

- Omówienie wybranych zwyczajów śląskich: tradycyjne potrawy (czarne kluski, rolady wołowe, czerwona kapusta, moczka, szałot), tyta, urodziny, Mikołaj, Dzieciątko.