MIEJSKI KONKURS DLA KLAS MŁODSZYCH "GWIAZDKA W POEZJI"

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE » MIEJSKI KONKURS DLA KLAS MŁODSZYCH "GWIAZDKA W POEZJI"

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 Dnia 8 grudnia 2017 roku odbył się

 

 

 

II MIEJSKI KONKURS POETYCKO – RECYTATORSKI

 

„GWIAZDKA W POEZJI” .

 

 

 

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 44 im UNICEF w Bytomiu.

 

Konkurs został objęty patronatem Prezydenta miasta Bytomia – Pana Damiana Bartyli.

 

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich bytomskich szkół podstawowych. Konkurs polegał na samodzielnym napisaniu wiersza o tematyce bożonarodzeniowej, a następnie zaprezentowaniu go przed profesjonalnym JURY oraz zgromadzoną publicznością.

 

Kolejny raz dzieci wywiązały się z tego trudnego zadania znakomicie.

 

Skład JURY przedstawiał się następująco:

 

 

Przewodnicząca – Pani Danuta Szymczyk, instruktor i reżyser teatralny Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

 

Pani Anna Majorek- reprezentująca „Muzeum Domek Matki Ewy”

 

Pani Karina Grabowska – nauczyciel języka polskiego.

 

 

 

 

 

Decyzją JURY laureatami konkursu zostali:

 

W kategorii klas drugich przyznano pierwsze miejsce.

 

Zajął je uczeń SP nr 46 – Piotr Szczurek

 

 

W kategorii klas trzecich przyznano:

 

 

I miejsce –Julia Kwiatkowska, SP nr 44

 

III miejsce – Natalia Kolczok, SP nr 16

  

JURY zdecydowało również o przyznaniu wyróżnienia dla uczennicy SP nr 45 Karoliny Burg.

 

 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni statuetkami, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

 

Wykonaliśmy również pamiątkowe fotografie.

 

 

PODZIĘKOWANIA:

 

Organizatorzy jeszcze raz składają serdeczne podziękowania szanownemu JURY za poświęcony czas oraz profesjonalną ocenę.

 

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy również do Pani Ewy Grzelczak – kierownika OSIEDLOWEGO KLUBU RELAKS, za umożliwienie zorganizowania konkursu właśnie tu, w miejscu kultury, rozwijania dziecięcych pasji i talentów.

 

      Dziękujemy Wychowawcom za przygotowanie dzieci do występów w konkursie.

 

      Dziękujemy Pani Janinie Bańczyk oraz uczennicom szkolnego zespołu wokalnego „Cantare” za uświetnienie występem całego wydarzenia.

 

      Dziękujemy prowadzącej, uczennicy klasy IV b,  Darii Dylich.

 

 

Pragniemy również podziękować naszym sponsorom, dzięki hojności których mogliśmy zrealizować całe przedsięwzięcie:

 

-  Panu Mieczysławowi Barczyńskiemu – właścicielowi pracowni złotniczej

 

-  Kierownictwu kwiaciarni „Storczyk”

 

-  Pani Barbarze Sierpatowskiej, właścicielce kwiaciarni „Aga”

 

  • Właścicielom sal zabaw dla dzieci:

 

-  Magiczna Kraina

 

- Tęczowa Dolina

 

-  Pani Beacie Choromańskiej - sklep TO I OWO, ul. Witosa

 

-  Pani Sylwii Knyć

 

-  Panu  Zbigniewowi Migodzińskiemu - sklep – ogólnospożywczy, warzywa, owoce,

 

-  Panu Dominikowi Chrzan - sklep spożywczo - warzywny „U Dominika”

 

 

Zwycięzcom oraz wszystkim występującym jeszcze raz gratulujemy i  zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

 

Życzymy, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przyniosły wiele radości, by ten świąteczny czas był wypełniony wzajemną życzliwością i miłością.

 

 

Dziękujemy za spotkanie.

 

Przeżyjmy to jeszcze raz : https://photos.app.goo.gl/9hh0TUITPtUTBecg2 

 

 

 

Organizatorzy konkursu:

Aneta Buczyńska

Ewa Koczar

Joanna Kowalska


II MIEJSKI KONKURS POETYCKO - RECYTATORSKI "Gwiazdka w poezji".


REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU POETYCKO - RECYTATORSKIEGO
„GWIAZDKA W POEZJI”
adresowanego do uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej.

I. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu pod tytułem „Gwiazdka w poezji”
jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.
II. Cele konkursu:
Rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw uczniów klas młodszych.
Kształtowanie zainteresowań poetyckich i literackich dzieci.
Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia.
Umożliwienie prezentacji uzdolnień przed większym forum odbiorców.
III. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasy II
kategoria II – klasy III

IV. Warunki uczestnictwa:
Uczniowie powinni być wytypowani w wyniku wcześniejszych eliminacji klasowych
            i szkolnych w terminie do 20 listopada 2017r.

Z każdej szkoły może być zgłoszonych dwóch uczestników (po jednym w każdej
 kategorii wiekowej). Wyklucza się możliwość udziału dwóch uczniów w jednej kategorii wiekowej.    
                                                                          
Uczniowie prezentują wiersz własnej twórczości o tematyce bożonarodzeniowej. Wiersz nie może być wcześniej publikowany, ani wygłaszany.

Indywidualną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu do 24 listopada 2017r. Uczestnicy zgłoszeni po wyznaczonym terminie nie będą oceniani w konkursie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach podanych w regulaminie.

Szkoły biorące udział w konkursie zobligowane są do uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie – w załączeniu wzór oświadczenia, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.
 
Miejsce i termin konkursu:
Osiedlowy klub Relaks, ul. Zabrzańska 78, Bytom - Szombierki.
             Przewidywany termin konkursu - 08.12. 2017r., godz. 10.00.
 Jury konkursu:
Jury dokonującego oceny prezentacji wierszy powołuje organizator.
Ocenie będzie podlegał repertuar (w tym stopień trudności i długość utworu), sposób prezentacji (ekspresyjność, dykcja), ogólne wrażenie artystyczne, ew. rekwizyty.
W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
Rozstrzygnięcie  nastąpi w dniu konkursu.
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 
Nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.
3. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
nr 44 im. UNICEF w Bytomiu.
Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatorów.


Karta zgłoszenia uczestnika na konkurs recytatorski: KARTA ZGŁOSZENIA

  

 

GŁÓWNY SPONSOR - PAN PATRYK WALCZYK


 

Dnia 16 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 44 im UNICEF w Bytomiu odbył się

 

I MIEJSKI KONKURS POETYCKO – RECYTATORSKI

 

„GWIAZDKA W POEZJI”,

 

 

 

który został objęty patronatem Prezydenta miasta Bytomia – Pana Damiana Bartyli.

 

Uczestników konkursu powitała dyrektor SP 44 – Pani Bronisława Miarczyńska.

 

 

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich bytomskich szkół podstawowych. Konkurs był dla uczestników nie lada wyzwaniem, ponieważ polegał na samodzielnym napisaniu wiersza o tematyce bożonarodzeniowej, a następnie zaprezentowaniu go przed profesjonalnym JURY oraz zgromadzoną publicznością.

 

Dzieci wywiązały się z tego trudnego zadania znakomicie. Każdy uczestnik dołożył wszelkich starań, by jego występ był wyjątkowy.

 

 

Skład szanownego JURY przedstawiał się następująco:

 

 

Przewodnicząca – Pani Danuta Szymczyk, instruktor i reżyser teatralny Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

 

Pani Anna Majorek- reprezentująca „Muzeum Domek Matki Ewy”

 

Pani Karina Grabowska – nauczyciel języka polskiego.

 

 

 

Decyzją JURY laureatami konkursu zostali:

 

 

 

W kategorii klas drugich:

 

 

 

I miejsce – Julia Kwiatkowska, SP nr 44

 

II miejsce – Amelia Harwig, SP nr 37

 

III miejsce – Ina Zakrzewska, SP nr 45

 

 

 

W kategorii klas trzecich:

 

 

 

I miejsce – Agata Gała, SP nr 46

 

II miejsce – Tymoteusz Wilk, SP nr 45

 

III miejsce – Amelia Heinze, SP nr 3

 

 

 

 

 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.

 

Na zakończenie konkursu wszystkich uczestników uwieczniono na fotografii.

 

 

 

Gratulujemy laureatom. Gratulujemy również pozostałym występującym.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

 

 

 

 

Organizatorzy jeszcze raz składają serdeczne podziękowania szanownemu JURY za poświęcony czas, zaangażowanie oraz profesjonalną ocenę.

 

Dziękujemy Wychowawcom za przygotowanie dzieci do występów w konkursie.

 

Podziękowania składamy również Pani Janinie Bańczyk oraz uczennicom szkolnego zespołu wokalnego „Cantare” za uświetnienie swoim występem całego wydarzenia i zaprezentowanie fragmentu Świątecznego Koncertu.

 

Dziękujemy konferansjerkom: Mai i Amelii, które uroczystość poprowadziły.

 

 

 

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do sponsorów, dzięki hojności których mogliśmy zrealizować całe przedsięwzięcie.

 

 

 

 

 

Sponsorzy miejskiego konkursu

„Gwiazdka w poezji” - grudzień 2016r.

 

 

PAN PATRYK WALCZYK

-ZAKŁAD BUDOWLANY

(SPONSOR GŁÓWNY)

 

PANI SYLWIA KNYĆ

 

PANI BARBARA SIERPATOWSKA - "KWIACIARNIA  AGA"

 

PAN ZBIGNIEW MIGODZIŃSKI

SKLEP – WARZYWA OWOCE OGÓLNOSPOŻYWCZY

 

WŁAŚCICIELE  SALI  ZABAW „MAGICZNA  KRAINA” W  BYTOMIU

 

WŁAŚCICIELE  SALI  ZABAW „TĘCZOWA  DOLINA” W  BYTOMIU

 

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

Organizatorzy konkursu:

Joanna Kowalska

Aneta Buczyńska

Ewa Koczar